Roskilde, innovativ uddannelsesby

Branding af Roskilde som en innovativ uddannelsesby

Projektet handler om at brande Roskilde som innovativ uddannelsesby og vise hvad vi kan tilbyde dansk og internationalt erhvervsliv med henblik på bl.a. at bringe viden hurtigere i spil hos virksomheder, udvikle iværksættere og tiltrække nye arbejdspladser. Roskilde rummer en lang række videninstitutioner og har ca. 46.000 elever og studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, som på forskellig vis kan bruges som en ressource i udviklingen af såvel etablerede som nye virksomheder.

Projektstatus: Siden midten af 2017 er der blevet arbejdet på at profilere og styrke mulighederne for samarbejde mellem uddannelsessteder og erhvervslivet, hvilket bl.a. har resulteret i projekterne Innovationsdistrikt Sjælland og Forum for vidensamarbejde.

Partnere

Annabir, BEC, Chr. Hansen, DSV Transport, DTU, KRIFA, PH Absalon, Rambøll, Roskilde Katedralskole, Roskilde Kommune, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Universitet, Spar Nord, Zealand - Sjællands erhvervsakademi m.fl.

Status

Igangvaerende

Kontakt

Martin Thuesen, Udviklingschef