Dronefoto fra Stændertorvet

Roskilde Centre for Applied Robotics

ROCAR

Løsning: Visionen er at favne de eksisterende faciliteter ude hos hver videninstitution og udvikle Roskilde-området til en test- og træningsfacilitet, hvor man kan afprøve integration af teknologi i samfundet og uddanne medarbejdere til at benytte den. Det sker gennem afdækning, opbygning og udnyttelse af kapacitet på uddannelsessteder samt udvikling af tilbud og forretningsmodeller i samarbejde mellem robotleverandører, systemintegratorer, konsulenter, videninstitutioner og naturligvis de potentielle kunder.

Værdi: Den hastige teknologiske udvikling inden for automatisering skaber mange nye muligheder og samtidige omvæltninger for etablerede professioner med krav om yderligere kompetencer og tilpasninger. Vi arbejder løbende på at sikre kvalificeret arbejdskraft samt mere værdiskabende anvendelse af bl.a. robotter i danske virksomheder fx via samarbejder mellem studerende og virksomheder.

Projektstatus: Siden maj 2017 har vi gennemført aktiviteter såsom videnssamarbejder, undersøgelser, udvikling og test af tilbud, der kan understøtte ambitionen. I 2019 åbnede Roskilde Tekniske Skoles Center for anvendt robotteknologi, der fremover kan fungere som en vigtig platform i arbejdet. Der arbejdes samtidig videre med flere spirende projektidéer, som skal understøtte visionen.

Partnere

BILA, Boligselskabet Sjælland, Dansk Drone Kompagni, DTU, Professionshøjskolen Absalon, ROCKWOOL, Roskilde Kommune, Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Universitet, Technicon, ZBC, Zealand m.fl.

Status

Igangvaerende