Dronefoto fra Stændertorvet

Roskilde Centre for Applied Robotics

ROCAR

Roskilde Centre for Applied Robotics er visionen om at gøre Roskilde-området til en test- og træningsfacilitet, hvor man kan afprøve integration af teknologi i samfundet og uddanne medarbejdere til at benytte den. Den hastige teknologiske udvikling inden for automatisering skaber mange nye muligheder og omvæltninger for etablerede professioner med krav om yderligere kompetencer. Projektet søger derfor at afdække, opbygge og udnytte kapacitet på uddannelsessteder samt identificere levedygtige forretningsmodeller, der kan give et kompetenceløft og sikre værdiskabende anvendelser af robotter i danske virksomheder. I udviklingen af de specifikke tilbud og forretningsmodeller indgår robotleverandører, systemintegratorer, konsulenter, videninstitutioner og naturligvis de potentielle kunder.

Partnere

BILA, Boligselskabet Sjælland, DTU, Dansk Dronekompagni, EASJ,Professionshøjskolen Absalon, ROCKWOOL, Roskilde Handelsskole, Roskilde Kommune, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Universitet, ZBC m.fl.

Status

Igangvaerende