Mental Shower

Mental Shower

Løsning: Verdens første tekniske armatur, der kombinerer temperatur-, ventilations- og lysteknologi i én enhed. Med Mental Shower får du mulighed for at forbedre dit eget mikromiljø, hvilket vil tilgodese både helbred, velvære og miljø bedst muligt ved målrettet at føre den friske luft i næsehøjde og tilpasse sig dine behov. Armaturet vil blive testet i DTUs luftlaboratorium med realistiske dagligdagsopstillinger. Armaturet forbindes til en intelligent styringsenhed, som du kan tilgå gennem en app, som opsamler og bearbejder dine data for at give dig den bedste oplevelse.

Værdi: Indbyggere i den vestlige verden tilbringer ca. 90-95% af deres liv indendørs, og undersøgelser viser, at dårligt indeklima belaster både helbred, fokus samt humør og går udover f.eks. skoleelevers indlæringsevne. Ved at fokusere på parametrene lys, luft og temperatur, som er omdrejningspunktet for Mental Shower, bliver det muligt at skabe et bæredygtigt, naturligt og godt mikromiljø med høj luftkvalitet og dagslysreguleret belysning.

Projektstatus: 2020 begyndte med et nyt samarbejde, hvor Vent2u, Climaid, Danfoss, KE Fibertec og Fischer Lighting gik sammen med videninstitutionerne DTU og Zealand om at komme udfordringer med dårligt indeklima til livs med projektet Mental Shower. Partnerne forventer at fejre en færdigudviklet prototype i slutningen af år 2021. De første prototyper på brugergrænseflader er allerede udviklet for storkontorer og folkeskoler, og der er gennemført første tilfredsstillende ventilationstest. I efteråret 2021 skal styringssystemet testes hos Zealand - Sjællands Erhvervsakademi, samtidig med at Mental Shower skal redsignes på baggrund af testresultaterne udarbejdet hos DTU.

Partnere

Vent2U, Climaid, Danfoss, KE Fibertec og Fischer Lighting

Status

Igangvaerende

Kontakt

Christina Melgaard, Projektleder