Mental Shower

Mental Shower

Der har været fart over feltet med nye innovationssamarbejder, som medfinansieres under Innovationsdistrikt Sjælland. Året 2020 begyndte med et nyt samarbejde, hvor Vent2uClimaidDanfossKE Fibertec og Fischer Lighting er gået sammen med videninstitutionerne DTU & Zealand om at komme udfordringer med dårligt indeklima til livs med projektet Mental Shower.  

Indeklima handler især om lys, luft & temperatur. Det er vigtigt, at den luft, vi trækker vejret med, har en god kvalitet – den skal være så frisk og ren som mulig. Disse parametre – lys, luft & temperatur – er omdrejningspunktet for et nyt intelligent armatur kaldet Mental Shower, som er sat i verden med henblik på at skabe et bæredygtigt, naturligt og godt mikromiljø med høj luftkvalitet og dagslysreguleret belysning i samme enhed.

Undersøgelser viser, at dårligt indemiljø belaster både helbred, fokus samt humør og går udover børnenes indlæringsevne. På den korte bane giver dårligt indemiljø hovedpine, mens det på længere sigt resulterer i manglende overskud til udfoldelse af talent. Læs mere om undersøgelsen her.

Med Mental Shower sættes individet i fokus og vil tilgodese både helbredkognitivt velvære og miljøet bedst muligt ved målrettet at føre den friske luft i næsehøjde og tilpasse det enkelte individs behov – hvad enten det er i folkeskolen eller på
plejehjemmet.

Vi ser frem til at udvikle prototyperne og få dem testet i real life-testplatforme - Region Sjællands hospitalsmiljøer. Projektet gik i gang i starten af januar 2020, og prototyperne forventes klar i sommeren 2021.

Partnere

Vent2U, Climaid, Danfoss, KE Fibertec og Fischer Lighting

Status

Igangvaerende

Kontakt

Christina Melgaard, Projektleder