Lokale verdensmål

Sådan kan vi sammen gøre en positiv forskel for klimaet og miljøet

Løsning: Vi vil vise et eksempel på, hvordan verdensmålene kan gøres anvendelige som et styringsværktøj til forretningsudvikling og realisering af specifikke Roskildemål i offentligt-privat samarbejde. I processen med at lære af hinanden og designe nye løsninger er det idéen at udvikle indikatorer, der er relevante i en Roskilde-kontekst, og gøre dem operationelle i forhold til at opnå og dokumentere ønskede gevinster.

Værdi: Lokale virksomheder og organisationer bidrager til at nå kommunens og forsyningernes målsætninger, når Aarhus Universitet hjælper med at udpege konkrete indsatser, der kan bruges til at nå FN’s Verdensmål nr. 6 om rent vand og sanitet, nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion eller nr. 13 om klimaindsats. Ydermere kan det benyttes i brandingen af lokale organisationer som frontløbere.

Projektstatus: Projektet blev igangsat ifm. Summetræf om verdensmålene den 10. september 2019, og der er siden hen holdt virtuelle workshops om, hhv. klimaindsats og vandløsninger, hvor der er blevet udviklet et værktøj til at estimere organisationers CO2-udledning og drøftet konkrete målsætninger og indsatser.

Partnere

Aarhus Universitet, Boligselskabet Sjælland, Damgaard Rådgivende Ingeniører, Elindco Byggefirma, Fors, Frame, Roskilde Gymnasium, Roskilde Kommune, VUC Roskilde, ZBC, Zealand m.fl.

Status

Igangvaerende

Kontakt

Martin Thuesen, Udviklingschef