Lokale verdensmål

Sådan kan vi sammen gøre en positiv forskel for klimaet og miljøet

Løsning: Vi vil vise et eksempel på, hvordan verdensmålene kan gøres anvendelige som et styringsværktøj til forretningsudvikling og realisering af specifikke Roskildemål i offentligt-privat samarbejde. I processen med at lære af hinanden og designe nye løsninger er det idéen at udvikle indikatorer, der er relevante i en Roskilde-kontekst, og gøre dem operationelle i forhold til at opnå og dokumentere ønskede gevinster.

Værdi: Lokale virksomheder og organisationer bidrager til at nå kommunens og forsyningernes målsætninger, når Aarhus Universitet hjælper med at udpege konkrete indsatser, der kan bruges til at nå FN’s Verdensmål nr. 6 om rent vand og sanitet, nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion eller nr. 13 om klimaindsats. Ydermere kan det benyttes i brandingen af lokale organisationer som frontløbere.

Projektstatus: Projektet blev igangsat ifm. Summetræf om verdensmålene den 10. september 2019, og der holdes opstartsworkshops i sommeren 2020.

Partnere

Aarhus Universitet, Roskilde Kommune, ARGO, Boligselskabet Sjælland, Damgaard Rådgivende Ingeniører, Roskilde Kongrescenter, Öxneholm m.fl.

Status

Igangvaerende

Kontakt

Martin Thuesen, Udviklingschef