Klima-
knappen

Klimaknappen

Det første innovationssamarbejde under Innovationsdistrikt Sjælland har i efteråret 2019 fået bevilling til at udvikle Klimaknappen. Samarbejde mellem NorthQ, Climaid, Danfoss og Boligselskabet Sjælland opstod til COCONF18 og nu samarbejder de innovativt med energioptimering i almene boliger.

Det første samarbejde under Innovationsdistrikt Sjælland er nu skudt i gang, og der arbejdes målrettet med løsningen til at optimere energiforbruget i boligselskabets boliger ved at påvirke beboernes måde at styre deres termiske komfort - med udgangspunkt i beboernes adfærd. Udviklingen af Klimaknappen er baseret på allerede eksisterende og testede løsninger, hvor sammenspillet på tværs af disse skal udvikles & sammenkobles i en ny applikation. Innovationssamarbejdet arbejder med energioptimering på en ny måde, som ikke tidligere er anvendt i boliger. Til udviklingen af klimaknappen stiller Boligselskabet Sjælland viden og real-life testplatforme til rådighed, så beboernes energiadfærd bliver inddraget fra begyndelsen. Real-life testplatforme dækker i dette tilfælde over op mod 40 boliger, som får testet Klimaknappen løbende i projektet. Christian Von Scholten, CEO & Founder af NorthQ, fortæller: "Innovationsdistrikt Sjælland giver os muligheden for, at vi sammen kan udvikle et produkt, som i dette tilfælde er direkte tilrettelagt markedet. Med 100% finansieret ekspertise får vi løftet vidensniveauet til selve udviklingen gennem adgang til viden, som vi selv ville have svært ved at skaffe. Ved at gå sammen i et partnerskab udvikler vi et innovativt produkt, som vil sikre bedre energioptimering og dermed løfte på FN’s Verdensmål.”

Projektet er støttet af EU-regionalfondsmidlerne fra 2019-2021. Partnerkredsen består af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi, Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Absalon, DTU samt CORO, Co-lab Roskilde

Partnere

Climaid, NorthQ, Danfoss og Boligselskabet Sjælland

Status

Igangvaerende

Kontakt

Christina Melgaard, Projektleder