Intergrative Lighting Sensor

Intergrative Lighting Sensor

State-of-art Integrative Lighting Sensor

Løsning: En kompakt, unik og økonomisk tilgængelig lyssensor, som nemt kan integreres i brugerens hverdag og med udgangspunkt i en ny standard indenfor teknologisk måling af lys og belysning. Ved at integrere målinger over tid, vil det være muligt at udarbejde en specifik anbefaling omkring lysbrug til den enkelte bruger. Dette vil bidrage til en optimering af døgnrytme og søvn hos brugeren, som vil give et bedre helbred og mere velvære hos den enkelte. Sensoren skal underbygge principperne indenfor Integrative Lighting og CIE S026:2018.

Værdi: Mennesker opholder sig i dag indendørs i op mod 90% af deres dagligdag, hvor kunstigt lys bl.a. påvirker døgnrytmen. Som følge heraf beskriver WHO, at vi i dag lever i en moderne søvn- og døgnrytmekrise. Undersøgelser har vist, at mellem 40% og 70% af alle borgere i Danmark over 65 år lider at kroniske søvn- og døgnrytmeforstyrrelser. Det problem søger Integrative Lighting Sensoren at komme til livs gennem udviklingen af sensorer, som kan måle kvaliteten af indendørs belysning samt synliggøre den påvirkning lyset har på menneskers velvære og helbred. På den måde kan vi bedre sikre os, at vi får den det rigtige lys på det rigtige tidspunkt, for derigennem at modvirke den søvn- og døgnrytmekrise, som vi står i. Dette vil især være gavnligt i dagligdagen på hospitaler, i ældreplejen, på skoler, kontorer mv., hvor der er konstateret et allerede eksisterende behov.

CORO, Co-lab Roskilde faciliterer innovationssamarbejdet, som blev igangsat i januar 2022 og forventes afsluttet i december 2022.

Partnere

Ocutune, Holscher Design og DTU Fotonik

Status

Igangværende

Kontakt

Christina Melgaard, Projektleder