Fremtidens Madtalenter - flere faglærte til fødevareerhvervet

Hvordan styrker vi interessen for fødevareuddannelserne?

Pilotprojektet Fremtidens Madtalenter udspringer af indsatsområdet Flere faglærte til fødevareerhvervet, der har til formål at understøtte interessen for at vælge og gennemføre en fødevareuddannelse.

Ansøgertallet til uddannelser inden for fødevareerhvervene er faldende, og der er mangel på faglært arbejdskraft. Flere aktører forsøger at imødekomme denne problematik med aktiviteter rettet mod børn og unge, men der er behov for en større fælles indsats og i højere grad at få virksomheder og folkeskolerne i spil, så engagement og motivation kan skabes hos eleverne fra en tidlig alder. Udviklingen af talentprogrammet Fremtidens Madtalenter for elever i udskolingen er identificeret som en mulig løftestang for at integrere fødevarer i læringen og samtidig gøre opmærksom på alle karrieremulighederne i branchen. Målet er at skabe nogle stærke ambassadører og innovatører indenfor fødevareerhvervet. Læs mere om pilotprojektet her.

Partnere

BC Catering, Chr. Hansen, Herslev Bryghus, Madkulturen, Roskilde Kommune, Roskilde TiendeklasseCenter, Roskilde Universitet, Skt. Josefs Skole, ZBC, Zealand - Sjællands Erhvervsakademi,

Status

Afsluttet

Kontakt

Anna Brouw Emilsdóttir, Innovationsarkitekt (barsel)