Flere faglærte i fødevareerhvervet

Hvordan styrker vi interessen for fødevareuddannelserne?

Projektet Flere faglærte i fødevareerhvervet skal understøtte interessen for at vælge og gennemføre en fødevareuddannelse, fx gennem udvikling af et talentprogram, der går på tværs af folkeskole og ungdomsuddannelser.

Ansøgertallet til uddannelser inden for fødevareerhvervene er faldende, og der er mangel på faglært arbejdskraft. Flere aktører forsøger at imødekomme denne problematik med aktiviteter rettet mod børn- og unge, men der er behov for en større fælles indsats og i højere grad at få virksomheder og folkeskolerne i spil, så engagement og motivation kan skabes hos eleverne fra en tidlig alder. Et talentprogram for elever i forskellige aldersgrupper er identificeret som en mulig løftestang for at integrere fødevarer i læringen og samtidig gøre opmærksom på alle karrieremulighederne i branchen. Målet er at skabe nogle stærke ambassadører og innovatører, som med tiden desuden kan få nogle attraktive fysiske rammer at udfolde sig i.

Partnere

ZBC, Madkulturen, Skt. Josefs Skole, EASJ, PH Absalon, Roskilde Kommune, BC Catering m.fl.

Status

Igangvaerende

Kontakt

Martin Thuesen, Senior Projektleder