Stepping Stones

Hvordan skaber vi vellykket integration med virksomheder som nøgleaktør?

Succesfuld integration af flygtninge og indvandrere er en kompleks udfordring. Særligt kvinder med anden etnisk baggrund er en befolkningsgruppe, som er vanskelig at integrere på det danske arbejdsmarked. Projekt Stepping Stones er et projekt, hvor formålet er at udvikle en ny beskæftigelsesmodel, som bygger på holistisk tilgang til integration af flygtninge kvinder.

Projektstatus: Igangsat medio 2017, hvor vi sidenhen har søgt ekstern funding til projektet, hvilket desværre ikke blev opnået. Partnerkredsen ser på videreudvikling og ændringer af projektet samt nye og alternative fundingmuligheder, som potentielt giver anledning til realisering af et nyt initiativ.

Partnere

Chr. Hansen, De Forenede Dampvaskerier, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Kommune, Roskilde Universitet

Status

Afsluttet

Kontakt

Anna Brouw Emilsdóttir, Innovationskonsulent