Stepping Stones

Hvordan skaber vi vellykket integration med virksomheder som nøgleaktør?

Succesfuld integration af flygtninge og indvandrere er en kompleks udfordring. Særligt kvinder med anden etnisk baggrund er en befolkningsgruppe, som er vanskelig at integrere på det danske arbejdsmarked. Projekt Stepping Stones er et projekt, hvor formålet er at udvikle en ny beskæftigelsesmodel, som bygger på holistisk tilgang til integration af flygtninge kvinder.

Partnere

Chr. Hansen, De Forenede Dampvaskerier, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Kommune, Roskilde Universitet

Status

Igangvaerende

Kontakt

Anna Brouw Emilsdóttir, Innovationsarkitekt (barsel)