Himmelev Gymnasium

Visualiseringer af boliger i Skademosen

Præsentation på Himmelev Gymnasium

Præsentation på Himmelev Gymnasium

Præsentation på Himmelev Gymnasium

Præsentation på Himmelev Gymnasium

Præsentation på Himmelev Gymnasium

Bo attraktivt og alment

Hvad skal fremtidens almene boligområder indeholde?

Projektets formål er at skabe ny viden om behov, ønsker og holdninger i forhold til bæredygtige løsninger i kommende byggerier af almene boliger, hvilket kan sikre større træfsikkerhed med hensyn til hvad forskellige målgrupper oplever som værende attraktivt.

En klasse fra Himmelev Gymnasium har gennemført nogle omfattende kvantitative og kvalitative undersøgelser - blandt nuværende og potentielle beboere hos Boligselskabet Sjælland - der har resulteret i en række indsigter og anbefalinger, som er blevet præsenteret for Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland, der vil anvende den nye viden i forbindelse med kommende nybyggerier og renoveringsarbejder.

Indsigterne angår såvel selve boligen som udearealer og fællesfaciliteter og indbefatter både økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner. Læs artikel om projektet i Fagbladet Boligen på: http://www.fagbladetboligen.dk/articlelibrary/2017/november/gymnasieelever-hjaelper-boligselskab-med-at-undersoege-beboerbehov/

Partnere

Boligselskabet Sjælland, Himmelev Gymnasium, Roskilde Kommune

Status

Afsluttet

Kontakt

Martin Thuesen, Senior Projektleder