Lokale leverandører til lokale køkkener

Hvordan kan vi øge afsætningen af lokale fødevarer?

Projektet Lokale leverandører til lokale køkkener skal med henblik på øget bæredygtighed udvikle og teste en ny model for, hvordan nye og eksisterende leverandører kan få afsat lokale fødevarer til grossister, det offentlige og private marked. Der skal derfor skabes viden om barrierer og best practices på området for at kunne udvikle nye løsninger, som kan tages i anvendelse af producenter, restauranter, hoteller, offentlige køkkener samt grossister eller andre distributører og skabe nye oplevelser.

Et af flere potentielle forsøg og udviklingsforløb sker med Roskilde Kommune og BC Catering som testplatforme, da der er en reel forankring hos begge parter. Projektet kører i 2017 og 2018.

BC Catering har pr. 1. juli 2017 overtaget Roskilde Kommunes fødevareindkøbsaftale, og skal årligt levere fødevarer til rådhuskantinen og køkkener på daginstitutions-, skole- og ældreområdet m.fl. En indkøbsaftale som er baseret på et udbud, hvor der løbende vil skulle ske tilpasninger på baggrund af dialog omkring sortimentet, tilgængelighed mv. Ambitionen er, at få flere lokale, bæredygtige, økologiske producenter til at levere til de offentlige køkkener, der skal udvikles ift. kommunens politikker og guidelines. Gevinsterne kan være et mindre klimaaftryk, øget arbejdsglæde, måltider af høj kvalitet, udvikling af produktioner og arbejdspladser samt produkter og lokalområdet.

For at få flere lokale producenter til at levere ind til kommunen via BC Catering er der nogle lovgivnings- og markedsføringsmæssige barrierer som skal kortlægges og overvindes samt implementeres i værdikæden. Det gælder fx omkostninger forbundet med at leve op til krav ift. GS1 standarder og forhold vedrørende distribution og forsyningssikkerhed samt digitale løsninger, der understøtter behov i værdikæden.

Partnere

BC Catering, PH Absalon, Roskilde Kommune, Roskilde Universitet, Råhandel

Status

Afsluttet

Kontakt

Anna Brouw Emilsdóttir, Innovationsarkitekt (barsel)