De Forenede Dampvaskerier

Cultural Sensitivity Training

Hvordan gør vi virksomheder bedre i stand til at modtage medarbejdere med vidt forskellig baggrund?

Globaliseringen betyder, at vi i højere grad møder og arbejder sammen med mennesker, som kan have forskellige nationaliteter og kulturelle baggrunde. Måden hvorpå virksomheder, organisationer og institutioner modtager og forstår internationale borgere kan have stor betydning for succesen af samarbejdet. Netværksklyngen for diversitet arbejder med at udvikle og teste, hvordan Cultural Sensitivity Training (CST) kan sammensættes og udbredes, således at det sikrer størst mulig værdi for COROs medlemmer.

Projektstatus: Projektet er gennemført i første halvår af 2017 og evelueringen har bl.a. vist, at kurset skal målrettes en mere snæver målgruppe, gerne virksomheder som aktuelt skal modtage internationale medarbejdere/medarbejdere med anden etnisk baggrund. Der har på den baggrund bl.a. været arbejdet videre med et koncept for transportbranchen.

Partnere

CLAVIS, Chr. Hansen, Roskilde Kommune, Roskilde Universitet, Skt. Josef Skole

Status

Afsluttet

Kontakt

Anna Brouw Emilsdóttir, Innovationskonsulent