Trekanten_1920-0013

Byfortætning

Hvilke muligheder rummer byfortætning?

Når plads er en mangelvare i byområder kan omdannelse i form af byfortætning være en løsning. Byfortætning giver en række fordele, såsom mindre varmeforbrug og bedre adgang til faciliteter, men samtidig opstår en række udfordringer fx med lokal afledning af regnvand, affaldshåndtering, parkering og støj. Med afsæt i Trekantsområdet i Roskilde skaber projektet ny viden og nye løsninger med mer-/fler-funktionalitet, så udearealerne bliver attraktive set ud fra såvel beboernes perspektiv som et miljø- og forsyningsmæssigt perspektiv. Det sker gennem afprøvning af en ny proces, hvor beboere, eksperter og leverandører involveres i udviklingen af helt nye løsninger. Nogle af måderne, hvorpå involvering er foregået kan du læse mere om her og her.

Partnere

Boligselskabet Sjælland, FORS, Orbicon, Roskilde Kommune, Roskilde Kongrescenter, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Universitet

Status

Igangvaerende

Kontakt

Martin Thuesen, Senior Projektleder