Trekanten_1920-0013

Byfortætning

Hvilke muligheder rummer byfortætning?

Når plads er en mangelvare i byområder kan omdannelse i form af byfortætning være en løsning. Byfortætning giver en række fordele, såsom mindre varmeforbrug og bedre adgang til faciliteter, men samtidig opstår en række udfordringer fx med lokal afledning af regnvand, affaldshåndtering, parkering og støj. Med afsæt i Trekantsområdet i Roskilde skaber projektet ny viden og nye løsninger med mer-/fler-funktionalitet, så udearealerne bliver attraktive set ud fra såvel beboernes perspektiv som et miljø- og forsyningsmæssigt perspektiv. Det sker gennem afprøvning af en ny proces, hvor beboere, eksperter og leverandører involveres i udviklingen af helt nye løsninger. Nogle af måderne, hvorpå involvering er foregået kan du læse mere om her og her.

Projektstatus: I første halvår af 2017 blev der planlagt og gennemført brugerstudier samt en workshop, som har bidraget med viden til renoveringsprojekter. Samtidig har det affødt et fortsat samarbejde med aktiviteter under COCONF18, RiConfigure og Attraktive udearealer i Trekanten.

Partnere

Boligselskabet Sjælland, FORS, Orbicon, Roskilde Kommune, Roskilde Kongrescenter, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Universitet

Status

Afsluttet

Kontakt

Martin Thuesen, Udviklingschef