Hvedeklid

Løsning: Innovationssamarbejdet er sat i verden for at teste samt udvikle prototyper til nye fødevareprodukter, hvor hvedeklid indgår som ingrediens. Der er forskellige innovationsgrader for produktet - både en nytænkning af anvendelsen i bageblandinger og i forhold til anvendelse i helt andre produktkategorier som fx i morgenmadsprodukter, smoothies, pasta og diverse produkter til mellemmåltider. Der vil i innovationssamarbejdets periode blive testet en helt ny forprocessering for hvedeklid gennem fermentering, udblødning, kogning, finformaling mm. Ambitionen er at skabe nye hvedeklidprodukter, som i fremtiden kan findes på hylderne i de danske supermarkeder. Målet for løsningen er, at mindst 1/3 af det producerede hvedeklid indgår i human konsum senest et år efter innovationssamarbejdets afslutning.

Værdi: I dag producerer Mejnerts Mølle årligt 200 tons økologisk hvedeklid. Hvedeklid er en afledt råvare fra produktionen af hvedemel, og den er i dag stort set uudnyttet til menneskelig føde. Hvedeklid, som består af ca. 40% kostfibre og 16% protein, kan indgå som en væsentlig ernæringskilde for humanføde. Hvedeklid indeholder fx. særligt mange vand uopløselige fibre, som er gode for tarmens sundhed. Traditionelt har hvedeklid været anvendt i madlavningen i det danske køkken, men kun få anvender i dagens Danmark hvedeklid.

Ved at anvende produktet som human ernæring øges både bæredygtigheden af melproduktionen og bidrager til at kunne øge danskernes indtag af kostfibre. Innovationssamarbejdet fokuserer på FN's verdensmål #3 Sundhed og trivsel, #12 Ansvarlig produktion og forbrug og #13 Klimaindsats.

Projektstatus: Innovationssamarbejdet modtag tilsagn under Innovationsdistrikt Sjælland i januar 2022 og afsluttes i december 2022, hvor prototyper er testet, nye anvendelsesmuligheder for hvedeklid er kortlagt, og potentialet for videreforarbejdning af hvedeklid er dokumenteret og parat til at indgå i fødevarer.

Partnere     Mejnerts Mølle, JunkFood, LOCAL BY ME, Professionshøjskolen Absalon

Status           Igangværende

Kontakt       Louise Buron, Projektleder