Fremtidens billige boliger

Zettl

Løsning: Prototyping og test af Zettl-konceptet, der er designet og udviklet som en enkel og modulerbar bolig til unge og studerende - som et bud på fremtidens billige boliger. Projektet består af en udviklingsfase, hvor prototypen skabes, dokumenteres og godkendes, en testfase, hvor der gøres erfaringer og modtages feedback samt en tilpasningsfase, hvor konceptet justeres.

Værdi: I kraft af den globale befolkningstilvækst på estimeret 3,6 milliarder mennesker frem mod år 2100, vil der blive øget efterspørgsel på omkostningseffektive og billige boliger. Fokus i Zettl er lave byggeomkostninger, cirkulær økonomi, et lavt energiforbrug baseret på grøn energi, samt dele køkken og bad. Zettl kan samles og skilles ad hurtigt og kan leveres som off-grid løsning uden tilslutning til kloak eller elforsyning.

Projektstatus: Projektet kørte i marts 2019-juni 2019, men blev stoppet, idet initiativtageren valgte at forfølge andre forretningsmuligheder og opstart af virksomhed omkring de terrorsikringsløsninger som CORO i 2018 var med til at udvikle.

Partnere

ZETTL, ROCKWOOL International A/S, Boligselskabet Sjælland, Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, Roskilde Kommune.

Status

Afsluttet

Kontakt

Martin Thuesen, Udviklingschef