FeedbackBox

FeedbackBox

"Innovationsdistrikt Sjælland giver os en fantastisk mulighed for at udvikle verdens bedste feedbackværktøj i samarbejde med forskere og innovative uddannelsesinstitutioner. Til glæde for elever, studerende og undervisere. Vi glæder os fantastisk meget til at gøre en forskel sammen med andre" fortæller Laurits Rasmussen, indehaver af Kopernikus. 

Under Innovationsdistrikt Sjælland er virksomhederne Kopernikus og Pathfindr  gået sammen med et stærkt forskerhold fra Roskilde Universitet om at udvikle et feedback-redskab, som vender op og ned på måden elever og studerende modtager feedback. Elever og studerende får styringen, når de med FeedbackBox får muligheden for at efterspørge feedback fra undervisere, praktikvejledere og medstuderende. Uddannelsesinstitutioner får mulighed for at give en feedbackgaranti – samtidig med projektdeltagerne i fællesskab tager et stort skridt i retning af automatiseret feedback i verdensklasse.

Projektet tager udgangspunkt i, at feedback er en afgørende ingrediens i succesfulde læreprocesser, og med FeedbackBox vil innovationssamarbejdet styrke motivationen blandt elever og studerende. Projektet arbejder mod at teste produktet, som allerede nu er en prototype, i en større skala og dokumentere dets effekt på læring og tilfredshed. Hertil vil forskere fra Roskilde Universitet undersøge FeedbackBox’s brugbarhed, effekter på mikroniveau og effekter på makroniveau.

Projektet er startet i slutningen af januar 2020 og forventes færdigafviklet sommeren 2021, hvor effekterne af brugen af redskabet er testet, evalueret og dokumenteret.

Partnere

Kopernikus, Pathfindr og Roskilde Universitet

Status

Igangvaerende

Kontakt

Linda Stafsing, Projektleder