FeedbackBox

FeedbackBox

Løsning: En webapplikation, FeedbackBox, der kan inkorporeres i eksisterende læringsplatforme. Løsningen revolutionerer måden, hvorpå feedback gives og modtages på uddannelsesinstitutionerne, når de studerende får mulighed for selv at efterspørge feedback fra undervisere, praktikvejledere og medstuderende. Digital feedback, når de studerende har behov, skaber en række nye målbare datapunkter, som giver nye perspektiver ift. ’learning analytics’ og ’business intelligence’ i uddannelsessektoren. Information indsamles i form af svar på spørgsmål og adfærd i systemet - og sammenholdes med data fra andre brugere.

Værdi: Feedback er en afgørende ingrediens i succesfuld læring, og undersøgelser fra uddannelses- og forskningsministeriet viser, at feedback er det enkeltelement, som studerende er mindst tilfredse med. Projektet undersøger, hvordan vi bedst muligt understøtter digitaltfeedback, og samtidig er det ambitionen at producere og formidle data, der gør en positiv forskel for den enkeltes læring og dermed sikrer højere kvalitet på uddannelserne. Resultatet af projektet er en forbedret og afprøvet webapplikation, som er klar til at blive skaleret til alle videninstitutioner nationalt såvel som internationalt.

Projektstaus: Projektet modtog tilsagn under Innovationsdistrikt Sjælland i januar 2020, og vi forventer at fejre færdigudviklingen af FeedbackBox ved udgangen af året, hvor effekterne af brugen af redskabet er testet, evalueret og dokumenteret.

Beskrivelse af partnere: Under Innovationsdistrikt Sjælland er virksomhederne Kopernikus og Pathfindr gået sammen med et stærkt forskerhold fra hhv. Roskilde Universitet  og Professionshøjskolen Absalon for at udvikle feedback-redskabet, som vender op og ned på måden elever og studerende modtager feedback. Elever og studerende får styringen, når de med FeedbackBox får muligheden for at efterspørge feedback fra undervisere, praktikvejledere og medstuderende. Platformen testes løbende på bl.a. KEA - Københavns Erhvervsakademi.

Partnere

Kopernikus, Pathfindr, Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Absalon og KEA

Status

Igangvaerende

Kontakt

Anna Brouw Emilsdóttir, Innovationskonsulent