Det Grønne Nedløb

Det Grønne Nedløb

Løsning: En ny funktionel og æstetisk regnvandsbuffer til montering på facaden af bygninger, som alternativ til nedløbsrør i fx baggårde. Regnvandsbufferen vil indeholde Rockflow og på sigt udvalgte planter i en bærende konstruktion af stål, der kan dimensioneres efter behov og er konstrueret, så den er nem at installere og har lang holdbarhed. Derved forsinkes og genanvendes regnvand, så behovet for udbygning af regnvandsafledning formindskes.

Værdi: Løsningen består af en fleksibel konstruktion som kan monteres på bygningers facader og på andre konstruktioner i bymiljøet, og som resulterer i en grøn væg, der i første omgang kan:

a) opmagasinere og forsinke regnvand

b) rense vand for opløste stoffer og tungmetaller, så det kan genanvendes.

I anden omgang og efter dette projekt er det planen at integrere planter som kan:

c) rense luften

d) reducere støj

e) bidrage til oplevelsen af rekreative områder i et bymiljø.

Projektstatus: Projektet modtog tilsagn under Innovationsdistrikt Sjælland i februar 2022 og kører resten af året.

Partnere

Egeskov Stålteknik ApS, M.F. Byg ApS, DTU og ROCKWOOL A/S

Status

Igangvaerende

Kontakt

Martin Thuesen, Development manager