Danske proteinafgrøder

Danske proteinafgrøder til fremtidens køkken

Klimakrisen har stigende betydning for vores liv på jorden, globalt set, og kræver derfor her og nu handling på mange planer. Landbrugsproduktionen og vores valg af fødevarer har stor betydning for vores muligheder for at reducere emission af klimagasser. Mange nye proteinrige afgrøder er på vej ind i den danske landbrugsproduktion, og vil på sigt kunne medvirke til en reduktion af animalske fødevarer, idet de ernæringsmæssigt indeholder en balanceret aminosyresammensætning. Der mangler dog en etablering af markedet, en stabil efterspørgsel, og lødige produkter, før landmænd vil kaste sig ud i en produktion. Derfor er innovationssamarbejdets partnere gået sammen om at udvikle nye, velsmagende, plantebaserede fødevarer, baseret på nye afgrøder, der på en klimavenlig måde vil udvide landbrugets agro-biodiversitet og øge fødevarediversiteten samt etablere dette marked.

Partnere

ChefFugl Food&Event, Contempehrary, Food Solutions, INSP!, Københavns Madservice, Nordlie Food, Quinoa Quality ApS, Professionshøjskolen Absalon, Simple Feast, Simply Cooking med Martin

Status

Igangvaerende

Kontakt

Anna Brouw Emilsdóttir, Innovationskonsulent