Collaborathon

Skab værdi med ny teknologi

Løsning: Et nyt kursuskoncept, der skal styrke virksomheders tekniske og forretningsmæssige kompetencer med hensyn til implementering af collaborative robotter, dvs. robotter der arbejder tæt sammen med mennesker.

Værdi: Konceptet er udviklet til at sikre vækst og beskæftigelse som følge af produktivitetsforbedringer og frigivelse af medarbejder-ressourcer til andre opgaver, og derigennem sikre at danske virksomheder også fremover vil være konkurrencedygtige. Konkret vil vi klæde lokale virksomheder på til at skabe værdi med ny teknologi ved at give dem viden om collaborative robotter og hvordan de bedst implementeres, adgang til laboratoriefaciliteter og testmiljøer med det rette udstyr, samt hjælp fra copilots til at identificere lovende business cases for procesautomatisering.

Projektstatus: I perioden juni 2018-oktober 2019 er der blevet udviklet og inviteret til et tre-dages forløb målrettet ledere i lokale virksomheder. Den 11. oktober 2019 besluttede partnerkredsen imidlertid at stoppe projektet, hvorfor de bevilgede midler (150.000 kr.) fra UVEG er blevet tilbagebetalt. Planen er dog at bygge videre på erfaringerne i fremtidige indsatser, herunder i ROCAR, da der i høj grad er potentiale for øget omsætning og flere/andre jobs.

Partnere

Roskilde Universitet, DTU, Roskilde Tekniske Skole, BILA, Zealand, Erhvervsforum Roskilde, Roskilde Kommune

Status

Afsluttet

Kontakt

Martin Thuesen, Udviklingschef