Center for Oversvømmel-
sesbeskyttelse

Nyt simuleringsmiljø

Oversvømmelser har store konsekvenser for lokalbefolkningen i udsatte områder. Flere byer omkring Roskilde Fjord har i de seneste år været udsat for seks store storme i kategorien 20-100 års hændelser. Erfaringer herfra viser, at familier er blevet splittet, folk har mistet deres hjem og ejendele, og frygten sidder dybt i kroppen og bliver aktiveret, så snart et nyt stormvarsel truer.

Mange borgere rundt om i verden lever i dag med lignende trusler om at blive ramt af oversvømmelser – i kraft af klima-forandringer og stigende havvand samt ekstremt vejr – uden at kunne gøre noget, men sådan behøver det ikke at være.

Vi kan skabe tryghed og forbedret livskvalitet ved at opbygge viden og kompetencer i forhold til at udvikle og anvende midlertidige og mobile løsninger, der virker her og nu. Centret skal indeholde et simuleringsmiljø, der kan fungere som test- og træningsfacilitet for byer, kommuner, civile og beredskaber fra Danmark og resten af verden. Samtidig kan virksomheder bruge centret til at teste og demonstrere nye typer af løsninger, hvad enten det handler om at opnå dokumentation og certificering af nye teknologier eller at fremvise løsninger for potentielle kunder og oplære eksisterende kunder i at benytte dem. Målet er et effektivt beredskab, hvor viden bruges til at klæde samfundet på til bedre at kunne forebygge og håndtere oversvømmelser ifm. skybrud og stormflod.

Partnere

Roskilde Brandvæsen, Environment Solutions, Elindco Byggefirma, Damgaard Rådgivende Ingeniører, Roskilde Kommune, Roskilde Tekniske Skole m.fl.

Status

Igangvaerende

Kontakt

Martin Thuesen, Senior Projektleder