BOCART SmartRace

BOCART SmartRace

Løsning: Et digitalt kombineret E-sports- og E-learningunivers med muligheden for at certificere den praksisfaglige viden, som opnås af udsatte unge via kørsel med den fysiske off road-gokart BOCART i kombination med E-learnings universet. Erfaringen gennem årene er, at en BOCART kan skabe, fastholde og udvikle motivationen hos de unge mennesker samtidig med, at de opnår en praksisfaglig viden. Bocart ApS vil med SmartRace kunne tilbyde institutioner en moderne, motiverende og læringsrig BOCART, så de kan hjælpe udsatte unge med at komme i retning af uddannelse. Dermed understøttes og motiveres unge mennesker til at komme i retning af uddannelse og selvforsørgelse, og derfor er det vigtigt fortsat at kunne tilbyde et attraktivt produkt til vores kernekunder.

Formål: Ifølge Erhvervsstyrelsen er antallet af unge med særlige udfordringer og ingen tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked steget med 12.000 personer fra 2008 til 2016. Tal fra Undervisningsministeriet (2015) viser, at 6% af de 15-29 årige, svarende til 69.810 personer, ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse.  Med en løsning på de teknologiske udfordringer vil projektgruppen stå med et unikt koncept, der ikke findes på markedet noget sted i verden. Den første udgave af BOCART SmartRace gør det muligt for projektgruppen at tilbyde et produkt med ny, moderne, motiverende og målrettet undervisning til deres nuværende og nye kernekunder, som med SmartRace vil kunne gøre det mere attraktivt for deres kunder (sagsbehandlere i kommuner og kommende

elever) at vælge lige netop deres bosted, efterskole, ungdomsskole, grundskole etc. Produktet medvirker til: 1) at flere unge mennesker blandt vores kunders brugere optages på og gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse, 2) at flere skoleelever bliver inspireret til at studere i, 3) naturfaglig retning og vælge STEM-fag som karriere og 4) at underviserne vil kunne sikre en stabil og dokumenteret faglighed i undervisningen, opdateret viden, struktur og didaktik.

BOCART SmartRace vil dermed bidrage til Undervisningsministeriets målsætning om, at flere unge skal optages på og gennemføre en erhvervsuddannelse. Konkret for grundskoler vil BOCART SmartRace kunne bidrage til at indfri Undervisningsministeriets nye krav fra 2017 for praksisfaglig læring og muligheden for at kombinere dem med grundskolens øvrige fag. BOCART SmartRace vil derfor være et særdeles attraktivt valg og både kunne fastholde gamle og tiltrække nye kunder.

Projektstatus: Projektet er igangsat i november 2020 og forventes afsluttet i maj 2022. Projektet har afholdt tre workshops, hvor læringspotentialerne er identificeret. Dette har været byggestenen for design af læringsforløb og undersøgelse ifm. UX-design, som projektpartnerne på nuværende tidspunkt er i gang med.

Projektdeltagere: BOCART ApS, Projektronik, Professionshøjskolen Absalon, Stege Skole og OCN Danmark.

Partnere

BOCART ApS, Projektronik, Design Analyst, Professionshøjskolen Absalon, Stege Skole, EUC Sjælland og OCN Danmark.

Status

Igangvaerende

Kontakt

Anna Brouw Emilsdóttir, Innovationskonsulent