Akvaponisk Produktion

Løsning: Et produktivt økosystem, hvor planter dyrkes i næringsrigt vand fra en kombination af to ting: hydrokultur og akvakultur, som tilsammen danner et næsten lukket økosystem kaldet akvaponi. I dette system giver fisk liv og næring til planter igennem økologiske principper, som både skåner den miljømæssige produktion, samt sikrer at grøntsager og krydderurter vokser effektivt og hurtigere end under traditionelle dyrkningsmetoder i jord. Akvaponisk produktion er altså en bæredygtig dyrkningsmetode, hvor man dyrker i vand og ikke i jord.

Værdi: Tre akvaponiske systemer skal opsættes tre forskellige steder i landet, og tilsammen danne grundlag for eksperimentering med dyrkelse af grøntsager og krydderurter i et cirkulært madproduktionssystem. Derudover er der fokus på at teste vandet i tankene, recirkulation og den bæredygtige landbrugsteknologi. En evaluering af alle tre systemer vil danne grundlag for en samlet vejledning og rapport som vil udgøre byggestene til en business model for akvaponisk produktion i Danmark.

Fokus igennem innovationssamarbejdet vil samtidig være på socialøkonomiske foretagender og inddragelse af udsatte unge og voksne, som vil teste de akvaponiske systemer hos henholdsvis Østagergård og Egmont Højskolen. Elever med udfordringer som bl.a. fysiske eller psykiske handicaps, har en afgørende rolle for opsætning, drift og vedligeholdelse af den akvaponiske produktion on site. Et mål igennem innovationssamarbejdet er at danne grundstenene for en ny socialøkonomisk virksomhed hvor folk med og uden handicap kan tage del i en lokal produktion af råvarer de steder hvor akvaponiske systemer opsættes.

Projektstatus: Innovationssamarbejdet modtag tilsagn under Innovationsdistrikt Sjælland i januar 2022 og afsluttes i december 2022, hvor tre akvaponiske systemer er designet og implementeret, systemerne er evalueret og dokumenteret, og former efterfølgende grundlaget for en basis model for et akvaponisk system.

 

Partnere       Østagergård, Akvaponisk Have, Egmont Højskolen, DTU

Status           Igangværende

Kontakt        Louise Buron, Projektleder