Attraktive udearealer i Trekanten

Ny vandhåndtering

Løsning: Trekanten i Roskilde skal være et smukt og aktivt sted med rekreative faciliteter, hvor mennesker mødes og fællesskaber trives. For at opnå dette vil vi samtænke og samskabe løsninger med mer- og flerfunktionalitet, hvor bebyggelse, vandhåndtering og udearealer spiller bedst muligt sammen. Vandhåndteringen skal muliggøre en dobbeltudnyttelse, således den kan danne ramme for udvikling af området med aktiviteter, rum og fællesskab. Faciliteterne bliver attraktive set ud fra såvel brugernes sociale perspektiv som et miljømæssigt og økonomisk perspektiv – og vi kan således inspirere andre med ambitioner om bæredygtige bydele. 

Værdi: Beboerne i området er involveret i udviklingen, hvor der socialt er fokus på at skabe netværk og forbindelser til naboer og andre aktører ved at etablere åbne rammer, der inviterer til brug, oplevelser, fysisk udfoldelse og leg. Miljømæssigt er der fokus på at skabe større naturpræg og mere biodiversitet samt at aflaste forsyningsnettet og miljøet ved at opsamle og genanvende regnvand lokalt samt nytænke beplantningen. Økonomisk er der fokus på at reducere omkostninger til forskønnelse af udearealer ved at dobbeltudnytte vandhåndteringen i terræn samt at finde løsninger der driftsøkonomisk er mere optimale.

Projektstatus: Arbejdet har været i gang siden marts 2018 og forventes afsluttet i 2021. Aktuelt faciliteres forløbet som en hovedcase under Riconfigure.

Partnere

Boligselskabet Sjælland, Fors A/S, Roskilde Kongrescenter og Roskilde Kommune samt andre af CORO, Co-lab Roskildes medlemmer i form af virksomheder og videninstitutioner.

Status

Igangvaerende

Kontakt

Martin Thuesen, Udviklingschef