Nyhedsbrev

Få nyheder om COROs aktiviteter direkte i din indbakke - så kan du løbende følge med i, hvordan vi på nye måder skaber nye muligheder.

Forum for vidensamarbejde har set dagens lys

26. februar 2020

"Vi skal blive endnu bedre til tidligt at få studerende ud i virkeligheden, hvor de kan etablere kontakt med virksomhederne og arbejde praktisk med virkelighedstro cases. Jeg oplevede eleverne som usædvanligt engagerede og dedikerede i arbejdsprocessen, og jeg håber de har fået nogle unikke erfaringer, som vil skabe forudsætninger for bevidste karrierevalg og bedre match i forhold til arbejdsmarkedets fremtidige behov”, siger Lars Gottschau Malm lærer ved Roskilde Katedralskole. Han deltog til mødet, hvor repræsentanter fra Roskildes videninstitutioner var samlet hos CORO, Co-lab Roskilde.

Endnu en gang er videninstitutioner i Roskilde frontløbere ved etableringen af forum for vidensamarbejde. Forummet skal sikre tættere løbende dialog om samarbejdsmuligheder mellem videninstitutioner og virksomheder. Potentialet for gensidig værdi i samarbejdet er stort. Samlet set har videninstitutionerne i samarbejdsalliancen ca. 46.000 elever og studerende, som kan indgå i innovationssamarbejder og derigennem styrke deres entreprenørielle og intraprenørielle kompetencer. Virksomhederne og de offentlige organisationer får tilført ny viden og adgang til nye ressourcer, der kommer med andre vinkler og perspektiver end de ellers møder. Af eksempler på tidligere innovationssamarbejder kan nævnes COCONF19, hvor 850 studerende og elever var engagerede i at udvikle idéer og løsninger til gavn for samfundet.

Fakta om forummet:
Forummet vil bestå af undervisere, koordinatorer og facilitatorer fra videninstitutionerne Aarhus Universitet, DTU, Himmelev Gymnasium, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Handelsskole, Roskilde Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Universitet, Skt. Josefs Skole, VUC Roskilde, ZBC og Zealand - Sjællands Erhvervsakademi. De vil mødes et par gange om året for at skabe overblik, koordinere og aktivere løbende indsatser, som derigennem vil styrke innovationsprojekterne.

Har du spørgsmål til forummet er du velkommen til at kontakte projektleder Sara Bach, sara@corolab.dk.