Nyhedsbrev

Få nyheder om COROs aktiviteter direkte i din indbakke - så kan du løbende følge med i, hvordan vi på nye måder skaber nye muligheder.

Vi så tilbage på et spændende år og så ind i fremtiden

28. maj 2019

Der blev klappet højt af de mange deltagere til dette års Generalforsamling, da formanden Morten Schou Andersen, kundedirektør hos De Forenede Dampvaskerier A/S, berettede om udviklingen i CORO. Vi så tilbage på et år, hvor COROs medlemmer med et stort engagement har været med til at gøre en forskel.

Vi har i fællesskab skabt en unik innovationsplatform i Roskilde, hvor medlemmer på tværs af brancher stiller deres innovationslabs og real-life testplatforme til rådighed. Ved at gå fra idé til handling, test og implementering skaber vi nye løsninger og præger det samfund, vi lever i. Vi løfter verdensmålene ved at skabe lokalt for at påvirke globalt.

Generalforsamlingen blev afholdt i den flotte Byrådssal på Roskilde Rådhus, hvor bestyrelsesformand Morten Schou Andersen fremlagde formandens beretning, som blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsen genvalgte enstemmigt følgende personer til bestyrelsesposter:

  • Bo Jørgensen, direktør for Boligselskabet Sjælland, som repræsentant for virksomhederne
  • Esben Terstrup, afdelingsleder hos Chr. Hansen, som repræsentant for virksomhederne
  • Peter Kjær, prorektor for Roskilde Universitet, som repræsentant for videninstitutionerne
  • Jens Lautrup Nørgaard, udviklingschef for ZEALAND, som repræsentant for videninstitutionerne
  • Signe Lopdrup, direktør for Fonden Roskilde Festival, som suppleant for virksomhederne
  • Jesper Østrup, direktør for Roskilde Tekniske Skole, som suppleant for videninstitutionerne

Alle blev valgt ind uden modkandidater.

Morten Schou Andersen, De Forenede Dampvaskerier A/S, fortsætter som formand med Jens Lautrup Nørgaard, ZEALAND, som næstformand. Se den samlede bestyrelsessammensætning her.

Du kan læse Formandens beretning 2018 v. Morten Schou Andersen og referatet fra COROs 5. Generalforsamling her.

Efter Generalforsamlingen var vi med til at samskabe en række visioner med fremtidsforskeren Liselotte Lyngsø, som pegede på væsentlige trends og ’gamechangers’ i fremtiden, hvilket vi som fællesskab kan være med til at understøtte.

Se filmen fra dagen her.