Nyhedsbrev

Få nyheder om COROs aktiviteter direkte i din indbakke - så kan du løbende følge med i, hvordan vi på nye måder skaber nye muligheder.

Ungdomsskoler i Roskilde og Greve går sammen om at genanvende tekstiler

16. november 2021

Ungdomsskolerne i Roskilde og Greve, De forenede Dampvaskerier (DFD), Argo samt CORO, Co-lab Roskilde går sammen om at løse udfordringerne med en stor del af de tekstiler, der hvert år bliver smidt ud.  Samarbejdet retter fokus på genanvendelse af brugte tekstiler samt at lære de unge om konsekvenserne ved brug og smid væk-kulturen.  

Ungdomsskolerne gør bæredygtighed praksisnært

I løbet af efteråret vil ungdomsskoler i Roskilde og Greve arrangere events, hvor elever er med til at skabe nyt af blandt andet kasserede viskestykker fra De Forenede Dampvaskerier (DFD). Greve Ungdomsskole har allerede afholdt deres første arrangement i projektet. Her mødte unge i alderen 12 år til 15 år op på ungdomsskolen en onsdag aften for at sy keyhangers. Keyhangerne, 300 styk i alt, skal senere bruges af deltagerne til CORO-arrangementer fx COconference21 den 25. november. Mette Fiirgaard Schneefeldt, leder hos Greve Kulturbase, som var tovholder på aftenen, udtaler om projektet og samarbejdet mellem ungdomsskolerne:

”Ungdomsskolerne er sammen om et fælles formål, som er at danne og uddanne de unge mennesker. Vi vil gerne have hele bæredygtighedstanken, og hvordan man kan genanvende og spare på ressourcerne ind i DNA’en på ungdomsskolerne.”

Mette Fiirgaard Schneefeldt, understreger desuden vigtigheden af, at projektet er praksisnært, hvis de unge skal finde interesse for genanvendelse og genbrug. Denne forudsætning er Charlotte Nielsine Bøcher, Leder hos Roskilde Ungdomsskole Nord, enig i, da hun udtaler:

” Vi alle skal være med til at løfte opgaven om at skabe en bæredygtig fremtid. På ungdomsskolerne er vi derfor optaget af, hvordan vi rent praktisk kan gøre det, og ikke bare tale om det.”

Genanvendelse og bæredygtighed på skoleskemaet

Roskilde Ungdomsskole Nord har i valgfagssamarbejde med Nordskolen, Lindebjergskolen og Margretheskolen arbejdet med bæredygtighed. Her rettes der fokus på konsekvenserne af vores forbrugsmønstre. I Danmark er vores tøjforbrug eksempelvis 35 procent højere end på verdensplan, og hele 50 procent af det tøj, vi smider ud til genbrug, ender med at blive brændt. Det på trods af, at 80 procent af det tøj vi smider ud, har 80 procent af deres levetid tilbage.

Argo, der er et affaldsselskab, som behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner, arbejder også på at øge opmærksomheden omkring genbrug og genanvendelse af de tekstiler, som leveres på genbrugspladserne. Det gør Argo blandt andet med formidling og deltagelse i diverse udviklende fora.

De Forenede Dampvaskerier (DFD) kan også nikke genkendende til problematikken med store mængder af materialer, der skal genanvendes. Deres 6000 kvadratmeter store lager vest for København bugner nemlig af kasser med brugte tekstiler fra hoteller, danske restauranter, hospitaler og industrien. DFD har en målsætning om at genanvende alt i 2025, og selvom 300 keyhangers kun er et par kasser på det store lager, har selv de små initiativer en betydning, da projektet som helhed retter fokus på et problem, som vi alle har ansvar for at være med til at løse.