Nyhedsbrev

Få nyheder om COROs aktiviteter direkte i din indbakke - så kan du løbende følge med i, hvordan vi på nye måder skaber nye muligheder.

Udviklingen tager fart for Vent2U

29. august 2019

I Danmark går 40% af energiforbruget til bygningsdrift og heraf udgør ventilation 40% af dette forbrug. Den innovative virksomhed Vent2U forventer, som minimum, at kunne halvere dette forbrug med løsningen, som ikke alene er mere effektiv og billigere end de eksisterende ventilationssystemer, men som også kan forbedre det enkelte individs velbefindende.  

”Ved at fokusere på nærmiljøet omkring den enkelte person og vedkommendes individuelle behov kan vi reducere væsentligt i energiforbruget og derved også nedsætte luftforureningen. Det er win-win på flere måder”– Lillian Kofod, CEO, Vent2U

Efter Vent2U’s deltagelse som innovatør til COCONF18 rykkede virksomheden fra Vejle til Roskilde for at komme tættere på samarbejdspartnere og fagmiljøer. Siden har udviklingen af et automatiseret ventilationssystem med personlige præferencer taget fart.

Teamet Vent2U består i dag af mange partnere, der med deres respektive viden vil samskabe en ventilationsløsning, der tilbyder et lokalt og individuelt miljø til den enkelte. Samarbejdsalliancen tæller bl.a. fagmiljøer fra DTU Fotonik og DTU Byg, søvnforskere fra Københavns Universitet og virksomhederne Fisher Lighting, Climaid, Danfoss og Ke fibertec. Alle er de med til at kvalificere, hvordan man gennem reguleringen af luft, lys og temperatur kan skabe de bedste forudsætninger for os mennesker ift. indemiljøer i det fælles rum.

”Jeg kalder det et ’mentalshower’. Vi kan alle opnå en forbedring af vores mentale tilstand ved at regulere på de fysiske tilstande omkring os med sådan et produkt som Vent2Unit”– Lillian Kofod, CEO, Vent2U

Eksempelvis afhænger kvaliteten af vores søvn af det nærmiljø, vi befinder os i og derfor er det også afgørende, at enheden Vent2Unit reguleres automatisk. Det værktøj er Vent2U på nuværende tidspunkt i gang med at udvikle til sengemiljøer på eksempelvis hoteller, hospitaler og til plejesektoren, men det er et produkt, der også vil være relevant at benytte i kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og øvrige fælles rum.

Med partnernes viden har Vent2U fundet frem til en metode, hvor lys-, luft- og temperaturregulering indbygges i samme enhed. Det er mennesket, der er omdrejningspunktet for reguleringen, hvor det tidligere har været bygningens samlede konstruktion, der har været i fokus. Vent2Unit kan integreres i eksisterende ventilationssystemer og har bl.a. den fordel, at systemet har et lavere forbrug af luft og tryk ift. traditionelle systemer. Effektiviseringen skyldes primært, at luften bliver fordelt mere effektiv ved ikke at blive spredt rundt i lokalet, men tilføjes der, hvor den reelt skal forbruges af det enkelte individ.