Nyhedsbrev

Få nyheder om COROs aktiviteter direkte i din indbakke - så kan du løbende følge med i, hvordan vi på nye måder skaber nye muligheder.

Roskildes uddannelsesinstitutioner går sammen i kampen mod dårlig trivsel efter corona

22. september 2021

Corona-pandemien har ramt de studerendes trivsel og lyst til at uddanne sig hårdt.  Roskildes uddannelsesinstitutioner går sammen om at styrke indsatsen for at genskabe læringslysten gennem blandt andet et fælles innovationsforløb.

Corona-nedlukningen har været hård for de studerende på Roskildes uddannelses- og vidensinstitutioner. På Zealand - Sjællands Erhvervsakademi har hver anden studerende givet udtryk for mistrivsel og en mistet lyst til at uddanne sig på grund af ensomhed og manglende socialt miljø.

»Vi kan se, at vores studerende har været meget negativt påvirket af Corona-pandemien og den deraf følgende lockdown,« siger Peter Schwalbe, der er akademichef på Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i Roskilde.

De foruroligende tal stemmer overens med en netop offentliggjort undersøgelse, som viser, at antallet af unge alene i Region Hovedstaden, der bliver henvist til psykiatrien, er rekordhøjt. På et år er der sket en stigning på 27 procent i antallet af henvisninger, og det er især blandt de unge.

»De studerende har givet udtryk for, at Corona-pandemien har påvirket deres trivsel og glæde ved studielivet. Det har givet øget pres på vores studievejledning, og der er også studerende, som er blevet rådet til at søge psykologhjælp,« siger akademichef Peter Schwalbe, der har iværksat en lang række initiativer for at genskabe trivslen blandt sine 1.300 studerende.

Et af dem er et fælles initiativ med deltagelse af størstedelen af uddannelsesinstitutioner i Roskilde, som under arbejdstitlen ’Læringslyst og arbejdsglæde efter COVID-19’, søger fælles inspiration og løsninger. Derfor deltager de som en del af innovationsforløbet COCONF21 med en fælles udfordring, hvor de studerende selv og andre aktører kan byde ind med innovative og nytænkende løsninger.

»Det er jo ikke en 58-årig mand som mig, der skal komme med tiltag for en bedre trivsel blandt de unge. Det er de meget bedre til selv at gøre,« siger Peter Schwalbe.

Et argument, som Johnny Vinkel, rektor for 700 elever på Himmelev Gymnasium, tilslutter sig. Gymnasiet har ligeledes oplevet mistrivsel blandt eleverne og har derfor tilsluttet sig gruppen af uddannelsesinstitutioner, der søger en fælles løsning på problematikken.

»Løsningen skal komme fra eleverne, da det er dem, som desværre står midt i problematikken. Vi kan som voksne ikke pege præcis på, hvor skoen trykker, men vi skal som uddannelsesinstitution forstå at lytte og sørge for at rammerne er til stede, så elevernes løsningsforslag kan afprøves,« siger Johnny Vinkel.

Søger fælles løsninger

COCONF21 er et innovationsforløb arrangeret af CORO, Co-lab Roskilde, hvor der udvikles nye løsninger til aktuelle samfundsudfordringer. Uddannelsesinstitutionerne håber, at innovationsforløbet skaber nye vinkler og ideer til, hvordan de studerendes faglige og sociale trivsel kan højnes i kølvandet på COVID-19.

»Når vi deltager i samlet flok, får vi mulighed for at teste nye metoder af, som skaber trivsel for de studerende fremadrettet. Konsekvenserne af COVID-19 har medført nye måder at gøre tingene på, og vi kan lære og drage nytte af disse erfaringer, så vi søger nye løsninger til omstillingen af undervisningen,« siger Peter Schwalbe.

Hf og VUC Roskilde deltager i samarbejdet og har også oplevet, at flere af deres 2.000 kursister og elever har været udfordret fagligt og socialt under COVID-19. Rektor Dorthe Lundqvist har store forhåbninger til resultatet af udfordringen, der præsenteres til COCONF21 torsdag 25. november på Roskilde Universitet til afslutningen på forløbet.

»Vi håber at få de gode ideer til en anderledes undervisning, inspireret af det, vi har oplevet i nedlukningsperioden. Det er for vores vedkommende ikke nødvendigvis en universel løsning, da vores kursister og elever er meget forskellige. Vi håber, der kan komme en række af forskellige kreative løsningsforslag til, hvordan man kan skabe motivation i undervisningen og mødes i nye former for fællesskaber, der kan skabe den bedste form for trivsel,« siger Dorthe Lundqvist.

Udfordring i to spor

Hos CORO, CO-lab Roskilde, der står bag COCONF, er direktør Karolina E. Osipowska stolt over at så mange uddannelsesinstitutioner bruger COCONFs rammer til at gå sammen om at få trivslen tilbage.

»Det er fantastisk at opleve, hvordan uddannelsesinstitutionerne i Roskilde altid er så proaktive. De har kendt til, at der har været et problem, og det har de handlet på. De unge arbejder selv aktivt med deres egen trivsel ude på uddannelsesinstitutionerne, mens uddannelserne stiller organisationer og rammer til rådighed, hvor løsningerne kan testes. På den måde tager de unge og uddannelsesinstitutionerne i fællesskab ansvar for de unges trivsel, mens virksomheder og organisationer ligeledes får mulighed for at byde ind med løsninger, der kan inspirere og udvikle nye metoder og koncepter til gavn for tusindvis af unge – ikke bare i Roskilde, men også andre steder i landet,« siger Karolina E. Osipowska.

Allerede nu er der 1.500 elever og studerende fra Roskilde som arbejder på de nye innovative løsninger.

Innovationsforløbet er en del af EU-projektet Innovationsdistrikt Sjælland, som er finansieret af EU's regionalfondsmidler til at styrke innovationen i Region Sjælland. Første del af innovationsforløbet løber af stablen torsdag 30. september hos Roskilde Kongrescenter, hvor mere end 200 aktører mødes og arbejder med løsninger til konkrete udfordringer. Samtidig arbejder over 1.500 elever og studerende på at levere de nye innovative løsningsforslag.

Bag udfordringen står: Folkeskolerne i Roskilde Kommune, Professionshøjskolen Absalon, CLAVIS sprog & kompetence, Hf og VUC Roskilde, Himmelev Gymnasium, Roskilde Gymnasium, Roskilde Handelsskole, Roskilde Katedralskole, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Universitet, Skt. Josefs Skole, ZBC og Zealand.