Nyhedsbrev

Få nyheder om COROs aktiviteter direkte i din indbakke - så kan du løbende følge med i, hvordan vi på nye måder skaber nye muligheder.

Roskilde Katedralskole klæder deres elever på til fremtiden

30. januar 2019

Roskilde Katedralskole, der indgår samarbejdsalliancen i CORO, gennemfører innovationsforløb for deres elever i 2.g. Formålet er at løfte deres innovationskompetencer og ruste eleverne til at matche arbejdsmarkedets efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Eleverne får lov til at arbejde på problemstillinger fra virkeligheden, hvor de reelt kan gøre en forskel. Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune, der ligeledes indgår i COROs samarbejdsalliance, har blandt andre været med til at stille en udfordring, hvor løsningsforslagene som de studerende kom med, vil blive inddraget i den fremtidige udviklingsproces af aktive og attraktive byrum.

Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune ønsker i samarbejde at udvikle boligområder i social balance, så det i fremtiden ikke længere vil være relevant at skelne mellem ressourcestærke og udsatte boligområder. De har derfor søgt forslag til, hvordan de kan skabe nye sammenhænge og nye fællesskaber i Roskildes boligområder, gennem aktive og attraktive byrum.

I det flerfaglige innovationsforløb har de studerende taget udgangspunkt i tankerne fra INDEX Design to Improve Life, og har blandt andet forholdt sig til impact på omgivelserne og realiseringsmulighederne vedr. bæredygtighed, økonomi og tilgængelighed. Innovationsforløbet for de studerende blev afsluttet med en pitch-dag overfor et ekspertpanel bestående af Trine Baarsøe Pedersen fra Boligselskabet Sjælland, Tomas Breddam fra Roskilde Byråd, Peter Houkjær fra Den Lille Legepladsfabrik og Mette Grum fra CORO. Der blev pitchet mange gode og kreative forslag – eksempelvis ’Tour d’Orange’ som går ud på, at forbinde Boligselskabet Sjællands boligområder Æblehaven/Rønnebærparken og Trekanten med Roskildes bymidte via en oplevelsesrig, orange cykelsti. Tanken er at cykelstien videreudvikles i samarbejde med beboerne i boligområderne og kan etableres i samarbejde med erhvervsskolerne i Roskilde.

Foto: Mette Sigtenbjerggaard, Kommunikationschef, Roskilde Katedralskole