Når levende MYRER importeres fra Tyskland til Danmark så….

08. marts 2018

...er det for at finde ud af, om ROCKWOOL kan være genstand for, at myrerne kan formere sig. I øjeblikket prototypes en mobil myretue i ROCKWOOLs Innovation Factory. Studerende fra Erhvervsakademi Sjælland, som ved COCONF17 vandt prisen og 20.000 kr. for størst indflydelse på FNs verdensmål med deres mobile myretue, bakkes op af akademiets innovations- og iværksættermiljø ’Drivhuset’.

Myretuen kan blandt andet anvendes til økologisk bekæmpelse af sygdomme og insekter i plantager, til myrefarme i forbindelse med fremstilling af antibiotika og anden medicinsk udvikling og i forbindelse med fødevareproduktion.

ROCKWOOL deltager igen, som udfordringsgiver til COCONF18 og arbejder målrettet med flere af de 17 Verdensmål. Læs om udfordringer og løsninger fra COCONF17 her.