COROs 4. Generalforsamling - referat og formandsberetning

27. juni 2018

COROs 4. Generalforsamling blev afholdt hos Roskilde Tekniske Skole den 17. maj, hvor årets beretning, regnskab, budget samt årsplan for CORO blev fremlagt. Læs Formandens beretning samt referat fra Generalforsamlingen her: