Nyhedsbrev

Få nyheder om COROs aktiviteter direkte i din indbakke - så kan du løbende følge med i, hvordan vi på nye måder skaber nye muligheder.

Brugertest af åben standard for grøn omstilling i byggeriet

28. april 2020

Vi starter et nyt samskabelsesprojekt for at accelerere den grønne omstilling og teste, hvordan det digitale redskab Frame kan skabe mest mulig værdi i forbindelse med design, ledelse og certificering af bæredygtige byggerier. Så mangler du et digitalt værktøj, der kan fungere som beslutningsstøtte og hjælpe med at få verdensmålene ind i overvejelserne, når din organisation udvikler de fysiske rammer om jeres aktiviteter så læs videre her.

Deltag virtuelt den 14. maj kl. 14.00-15.30 og opnå flest mulige kvaliteter for færrest mulige ressourcer. Det gælder fx når I vil implementere nogle af verdensmålene i jeres aktiviteter og bl.a. effektivisere den administrative bæredygtighedsledelse af byggerier, hvorved der kan frigives ressourcer til at generere de kreative bæredygtige løsninger, som skal skabe den grønne omstilling.

Vi håber på deltagelse fra såvel aktører i byggebranchen som videninstitutioner og nogen med helt andre perspektiver end arkitekter og ingeniører, så vi kan få udviklet et redskab, nogle kompetencer og resultater, der kan sikre en bredere og inkluderende anvendelse af Frame.

Kontakt Martin Thuesen på martin@corolab.dk, hvis du er interesseret i at deltage.