Nyhedsbrev

Få nyheder om COROs aktiviteter direkte i din indbakke - så kan du løbende følge med i, hvordan vi på nye måder skaber nye muligheder.

29.04.21: Danmarks førende økosystem for bæredygtige løsninger i Roskilde

29. april 2021

Danmarks førende økosystem for bæredygtige løsninger i Roskilde

CORO, Co-lab Roskilde vil styrke Roskildes position som centrum for innovation og samarbejde på tværs af sektorer. Et nyt strategisk samarbejde med Energy Cluster Denmark skaber et stærkere fundament for at realisere nye bæredygtige løsninger.

Roskilde skal rumme Danmarks første økosystem med viden, kompetencer, støtte og kapital til at skabe bæredygtige løsninger, der gør en forskel for miljøet, klimaet og samfundet.

Som et af de første skridt på vejen til at realisere ambitionen har det medlemsdrevne innovationslaboratorium CORO, Co-lab Roskilde indgået et nyt strategisk samarbejde med Energy Cluster Denmark, der er den nationale klyngeorganisation for den samlede energisektor.

Roskilde Kommunes borgmester Tomas Breddam ser samarbejdet mellem det lokale innovationslaboratorium og den nationale energiklynge som et stort plus for erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

”Vi får Roskilde markeret endnu tydeligere på landkortet som kommunen med de unikke rammer for at skabe innovation og nye løsninger til gavn for en bæredygtig udvikling i samfundet og den grønne omstilling. De gode løsninger, som vi ikke kender endnu, finder vi bedst i fællesskab og ved at samarbejde på tværs,” udtaler Tomas Breddam, borgmester i Roskilde Kommune.

Egne faciliteter i Roskilde

Med det nye samarbejde får Energy Cluster Denmark også kontorfaciliteter hos CORO, Co-lab Roskilde, ligesom de to organisationer vil facilitere innovationsprocesser med afprøvning af nye løsninger på reallife testplatforme, afvikle en række fælles arrangementer og netværksaktiviteter med fokus på innovatørernes behov for validering og finansiering. På den måde kan der skabes endnu flere innovationssamarbejder og nye løsninger til gavn for samfundet.

”Verden efterspørger innovation og nye teknologiske løsninger på energiområdet. Med øget tilstedeværelse i Roskilde og styrket samarbejde med CORO kan vi bidrage til forbinde vores medlemmer med forskere og virksomheder, sikre funding til innovationsprojekter og give bedre adgang til testplatforme,” udtaler Glenda Napier, CEO for Energy Cluster Denmark.

Styrker kapaciteten til innovation

Samarbejdet øger innovationskapaciteten i Roskilde og dermed muligheden for at gøre en positiv forskel for væksten, klimaet og miljøet.  De specialiserede kompetencer indenfor energi supplerer de lokale styrker med mange uddannelsessteder, testmiljøer og et udpræget fokus på bæredygtighed blandt en mangfoldig kreds af aktører.

”Roskilde har et stort antal uddannelsessteder og en mangfoldig erhvervsstruktur med virksomheder i varierende størrelse, der opererer i mange forskellige brancher. Heriblandt en række markedsledende virksomheder og iværksættere, som allerede er eller som kandiderer til at være impact virksomheder, der udvikler løsninger til væsentlige sociale og samfundsmæssige udfordringer ved for eksempel at have særlig fokus på FN’s verdensmål. Desuden er vi flere organisationer, der skaber samarbejdsmuligheder på kryds og tværs for at understøtte lanceringen af løsninger med gavnlige effekter – og her skal vi selvfølgelig sørge for at koordinere og skabe sammenhæng mellem aktiviteter, så vi realiserer de potentielle gevinster,” udtaler Karolina E. Osipowska, direktør for CORO, Co-lab Roskilde. 

Fakta

Energy Cluster Denmark
Energy Cluster Denmark repræsenterer 400 medlemsvirksomheder, har 800 millioner kroner i projektportefølje og har kontorer i Esbjerg, Sønderborg, Fredericia, Aarhus, Aalborg samt København – og fremover også flyverplads i Roskilde.

CORO, Co-lab Roskilde
CORO, Co-lab Roskilde er et non-profit medlemsdrevet innovationslaboratorium, der repræsenterer 50 medlemmer i form af virksomheder på tværs af alle brancher, videninstitutioner og offentlige organisationer i Roskilde og omegn. CORO har en samlet projektportefølje på 50 millioner kroner.