Nyhedsbrev

Få nyheder om COROs aktiviteter direkte i din indbakke - så kan du løbende følge med i, hvordan vi på nye måder skaber nye muligheder.

23.03.21: Projektet “Varig tilknytning til arbejdsmarkedet” er skudt i gang...

23. marts 2021

Virksomheder i og omkring Roskilde bliver vigtige medspillere i projektet og er afgørende for, at vi lykkes med at komme i mål: 120 Roskilde-borgere fra kanten af arbejdsmarkedet skal i job.  

En af de virksomheder, der allerede har meldt sig, er Chr. Hansen. “Som virksomhed ønsker vi at arbejde for inklusion og bidrage til en ny tilgang, hvor beskæftigelsesindsats i højere grad indgår i flere formaliserede netværk og partnerskaber omkring jobskabelsen. Vi har gennem årene fået en del erfaring med at have borgere på kanten af arbejdsmarkedet tilknyttet Chr. Hansen med gode resultater. Det kræver for alle involverede parter, at der samarbejdes”, siger Senior manager Lotte Gerup fra Chr. Hansen. 

En anden virksomhed, der netop har tilmeldt sig projektet, er Klimaks Rengøring, hvorfra Driftschef Casper Widding udtaler: “Klimaks Rengøring går ind for at tage ansvar for lokalsamfundet og vi er allerede i gang med en større indsats inden for bæredygtighed. I den forbindelse passer projektet Varig tilknytning til arbejdsmarkedet godt ind i Klimaks´ værdisæt om rummelighed og mangfoldighed samt vores fremtidige målsætning om et mere bæredygtigt landskab. Vi vil gerne være med til at støtte op om projektet og i samarbejde med jobcentret, kandidaterne og projektets øvrige partnere løfte opgaven om at få socialt udsatte borgere i arbejde”.    

Skal din virksomhed også være med? Som deltagende virksomhed får du en unik mulighed for at styrke den sociale og økonomiske bundlinje for din virksomhed: Du åbner dørene for nye medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet, ansætter i småjob ned til få timer om ugen og sikrer arbejdskraft til din virksomhed - til gavn for bundlinjer og samfund. Derudover kan du pege på kompetencebehov hos din nye medarbejder, hvorefter projektets partnere blandt videninstitutioner vil skræddersy det bedst mulige kompetenceløft til din medarbejder.  

Din virksomhed indgår i et fællesskab med andre virksomheder omkring diversitet, inklusion og social ansvarlighed. Din virksomhed tilbydes støtte i ansættelsen af jeres nye medarbejder og kompetenceløft via såkaldte Buddyordninger.  Vi skaber det bedste udgangspunkt for et givende match mellem din virksomhed og en eller flere nye medarbejdere. 

CORO, Co-lab Roskilde samarbejder i projektet “Varig tilknytning til arbejdsmarkedet” med en række lokale partnere - virksomheder, videninstitutioner, socialøkonomiske virksomheder og Roskilde Kommune - om at skabe en ny beskæftigelsesmodel. Projektet er støttet af EU-socialfonds midler og decentrale erhvervsfremmemidler. 

Skal du med på rejsen? Så tag fat i Pernille Sederberg, Senior projektleder, CORO, på pernille@corolab.dk