Workshop - Sjælland går på arbejde

24. september 2019

Deltag i workshoppen med fokus på udviklingen og forankringen af en fremskudt beskæftigelsesindsat og muligheden for at indgå i en potentiel fondsansøgning. 

Med afsæt i det igangværende pilotprojekt om en fremskudt beskæftigelsesindsats i boligområdet Æblehaven/Rønnebærparken, ønsker Boligselskabet Sjælland i samarbejde med potentielle samarbejdspartnere at afsøge, hvilke muligheder der er for at udvide og forankre den praksisnære model.

Indsatsen har allerede resulteret i positive erfaringer, men hvordan kan vi samarbejde på nye måder og udvide modellen, så endnu flere boligområder i Danmark får glæde af de menneskelige og samfundsøkonomiske gevinster, som en holistisk indsats understøtter?  

Som relevant aktør eller mulig projektpartner inviteres du med for at skabe indsigt og identificere de muligheder, der er for at udvide, forankre og udbrede en fremskudt beskæftigelsesmodel, der kan rumme komplementerende støttefunktioner. Efterfølgende er der mulighed for at gå i dialog med BOSJ og CORO om den videre proces, et muligt samarbejde eller partnerskab ift. en fondsansøgning. 

Læs mere og se programmet her.

Tid: 24. september 2019 kl. 09.00-12.00

Sted: Boligselskabet Sjælland, Idrætsbiblioteket, Æblehaven 136, 4000 Roskilde