Workshop om ’Lokale verdensmål’

17. juni 2020

Bæredygtighedsklyngemøde med workshop om ’Lokale verdensmål’

Vil du arbejde med FN’s Verdensmål nr. 13 om klimaindsats, så deltag i online workshop om ’Lokale verdensmål’, hvor Aarhus Universitet hjælper med at udpege konkrete indsatser, der kan bruges til værdiskabelse, i brandingen af din organisation som frontløber og af Roskilde og omegn som et foregangsområde.

Regeringens mål om 70 procents reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 og Roskilde Kommunes målsætning om som geografisk område at være CO2-neutral i 2040 kræver handling, men hvordan kan din organisation bedst gøre en forskel? Det kan du finde ud af i samarbejde med andre lokale organisationer, så I i fællesskab kan bidrage til at nå specifikke bæredygtighedsmålsætninger og sikre konkret handling med merværdi.

Lokale virksomheder, kommunen og forsyningsselskaber inviteres til at indgå i et nyt projekt, der vil vise et eksempel på, hvordan verdensmålene kan gøres anvendelige som et styringsværktøj til forretningsudvikling og realisering af specifikke Roskildemål i offentligt-privat samarbejde. I processen med at lære af hinanden og designe nye løsninger er det idéen at udvikle indikatorer, der er relevante i en Roskilde-kontekst, og gøre dem operationelle i forhold til at opnå og dokumentere ønskede gevinster.

Find ud af, hvilke partnerskaber du kan have glæde af at indgå i og få blandt andet svar på, hvad den danske CO2 reduktionsmålsætning på 70 procent betyder for din virksomhed samt hvordan I kan bidrage til den grønne omstilling i det større billede og måle på indsatsen, så I kan bruge det til at differentiere jer?

Tid: 17. juni 2020, kl. 14.00 - 15.30

Sted: Via Zoom - link sendes til din mail dagen før

Program:

14.00             Velkomst

14.15             Introduktionsrunde og videndeling

14.45             Inspirationsoplæg om hvordan vi kan arbejde sammen mod målene

15.00             Gruppearbejde om indikatorer for verdensmål nr. 13

15.20             Opsamling og næste skridt

 

Efterfølgende session med fokus på verdensmål 6 om rent vand og sanitet samt nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion kommer til at ligge efter sommerferien.