Workshop om ’Lokale verdensmål’

05. marts 2020

Bæredygtighedsklyngemøde med workshop om ’Lokale verdensmål’

Vil du arbejde med FN’s Verdensmål 6 om rent vand og sanitet, 12 om ansvarligt forbrug og produktion eller nr. 13 om klimaindsats, så deltag i workshop om ’Lokale verdensmål’, hvor Aarhus Universitet hjælper med at udpege konkrete indsatser, der kan bruges til værdiskabelse, i brandingen af din organisation som frontløber og af Roskilde og omegn som et foregangsområde.

Regeringens mål om 70 procents reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 og Roskilde Kommunes målsætning om som geografisk område at være CO2-neutral i 2040 kræver handling, men hvordan kan din organisation bedst gøre en forskel? Det kan du finde ud af i samarbejde med andre lokale organisationer, så I i fællesskab kan bidrage til at nå specifikke bæredygtighedsmålsætninger og sikre konkret handling med merværdi.

Lokale virksomheder, kommunen og forsyningsselskaber inviteres til at indgå i et nyt projekt, der vil vise et eksempel på, hvordan verdensmålene kan gøres anvendelige som et styringsværktøj til forretningsudvikling og realisering af specifikke Roskildemål i offentligt-privat samarbejde. I processen med at lære af hinanden og designe nye løsninger er det idéen at udvikle indikatorer, der er relevante i en Roskilde-kontekst, og gøre dem operationelle i forhold til at opnå og dokumentere ønskede gevinster.

Find ud af, hvilke partnerskaber du kan have glæde af at indgå i og få blandt andet svar på, hvad den danske CO2 reduktionsmålsætning på 70 procent betyder for din virksomhed samt hvordan I kan bidrage til den grønne omstilling i det større billede og måle på indsatsen, så I kan bruge det til at differentiere jer?

Tid: 5. marts 2020, kl. 15.00 - 18.30

Sted: Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab, Frederiksborgvej 399, Risø, 4000 Roskilde

Program:
15.00 - 15.30: Velkomst og introduktionsrunde, hvor der vælges verdensmålsterning efter interesser og relevans – hvordan gøres målene konkrete og målbare?
15.30 - 15.45: Inspirationsoplæg om hvordan vi kan arbejde sammen mod målene
15.45 - 16.30: Gruppearbejde om partnerskaber og databehandling
16.30 - 16.45: Pause
16.45 - 17.00: Inspirationsoplæg om mulige indikatorer til dokumentation og styring
17.00 - 17.30: Gruppearbejde om fælles målsætninger
17.30 - 17.45: Inspirationsoplæg om handlinger og finansieringsmuligheder
17.45 - 18.30: Netværk og aftaler om partnerskaber for handling og processen fremadrettet - over en let middagsanretning

Tilmelding: Alle interesserede er velkomne, men tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet og tilmeldingsfristen er d. 27. februar 2020.