Workshop om lokale verdensmål med fokus på vand

06. oktober 2020

Vil du arbejde med FN’s Verdensmål 6 om rent vand og sanitet, så deltag i  virtuel workshop om ’Lokale verdensmål’, hvor Aarhus Universitet hjælper med at udpege konkrete indsatser, der kan bruges til værdiskabelse, i brandingen af din organisation som frontløber og af Roskilde og omegn som et foregangsområde.

Vandforvaltning får stigende vigtighed i takt med at forureninger og klimaforandringer påvirker vandmiljøet. Udfordringer med forbrug, tørke og oversvømmelser kalder på nye løsninger med hensyn til rensning og genanvendelse samt naturbaserede tiltag. Men hvordan kan din organisation bedst gøre en forskel? Det kan du finde ud af i samarbejde med andre lokale organisationer, så I i fællesskab kan bidrage til at nå specifikke bæredygtighedsmålsætninger og sikre konkret handling med merværdi.

Lokale virksomheder, kommunen og forsyningsselskaber inviteres til at indgå i et projekt, der vil vise et eksempel på, hvordan verdensmålene kan gøres anvendelige som et styringsværktøj til forretningsudvikling og realisering af specifikke Roskildemål i offentligt-privat samarbejde. I processen med at lære af hinanden og designe nye løsninger er det idéen at udvikle indikatorer, der er relevante i en Roskilde-kontekst, og gøre dem operationelle i forhold til at opnå og dokumentere ønskede gevinster.

Find ud af, hvilke partnerskaber du kan have glæde af at indgå i og få bl.a. svar på, hvordan I kan bidrage til den grønne omstilling og klimatilpasning i det større billede samt måle på indsatsen, så I kan bruge det til at differentiere jer?

Program fra 14.00-15.30:

Velkomst v. Karolina E. Osipowska, CORO og Hans Sanderson, Aarhus Universitet
Introduktionsrunde v. alle - fortæl, hvor jeres organisation er ift. arbejdet med verdensmål 6, herunder hvad I er optaget af/finder særligt vigtigt. I er også velkomne til at give et konkret eksempel på, hvordan I arbejder med verdensmålene
Pause med energizer
Inspirationsoplæg om hvordan vi kan arbejde sammen mod målet v. Lea Ellegaard-Jensen og Pedro Carvalho, Aarhus Universitet
Gruppearbejde om indikatorer og indsatser for verdensmål nr. 6, hvor der ønskes svar på spørgsmålene: Hvad er jeres situation og ønsker? Hvad er jeres vidensbehov?
Opsamling på gruppearbejde og drøftelse i plenum v. alle
Næste skridt v. Karolina E. Osipowska og Hans Sanderson.