Workshop om lavbegroninger på udearealer og bygningsdele

10. oktober 2019

Deltag i workshop og få mulighed for at indgå i udviklingen af nye innovative løsninger, der kan blive til kommercielle og bæredygtige produkter.

Mangor & Nagel Arkitekter samarbejder med ROCKWOOL International A/S om at undersøge potentialet for begroninger med lav i det byggede miljø med stenuld som vækstmedie. Begroninger kan forskønne byrum samt reducere klimabelastningen og udføre økosystemtjenester. Det skal ske i kraft af lavers evne til blandt andet at:

  • Give et anderledes visuelt og æstetisk indtryk af flader
  • Optage CO2 og luftforurening
  • Tilbageholde vand og næringsstoffer samt moderere luftfugtighed og temperatur
  • Bidrage til biodiversitet ved at tjene som bosted for insekter og mikrober

Som ekspert eller mulig forretningspartner inviteres du med for at skabe viden om mulighederne for at høste gevinster og identificere konkrete sammenhænge, hvor der kan eksperimenteres med prototyper af nye løsninger. Efterfølgende er der potentiale for samarbejde med Mangor & Nagel Arkitekter, ROCKWOOL International A/S eller andre deltagere omkring produkter med begroninger af lav og beslægtede vækster som alger og mos.

Se invitation her

Tid: 10. oktober kl. 10:00-12:00

Sted: Roskilde Handelsskole
Bakkesvinget 67
4000 Roskilde

Program:

10.00-10.10: Velkomst og baggrund for projektet v. Martin Thuesen, CORO, Co-lab Roskilde
10.10-10.20: Præsentation af idéen v. Lotte Foght-Sørensen, Mangor & Nagel Arkitekter
10.20-10.30: Udspil til samarbejde v. Kristian Skovgaard Jørgensen, ROCKWOOL Int. A/S
10.30-10.40: Introduktionsrunde med vægt på deltagernes viden, kompetencer og ressourcer mht. idéen v. alle
11.00-11.10: Kaffepause
11.10-11.35: Gruppearbejde om fordele og kendte udfordringer ved begroninger
11.35-11.50: Plenumdrøftelse Hvordan kan det teknisk og i praksis lykkes at realisere fordele?
11.50-12.00: Afrunding med præsentation af, hvilke støttemuligheder der er til stede via CORO og tilkendegivelse af, om man har lyst til at samarbejde i den videre proces