18.08.21: Tag del i Impact Ecosystem Roskilde

18. august 2021

Danmarks første velfungerende økosystem for nye bæredygtige løsninger – med store klima- og miljømæssige samt sociale og økonomiske effekter – skal være i Roskilde. Deltag i workshop og vær med til at definere, hvordan vi i fællesskab kan skabe adgang til blandt andet komplementærviden, testfaciliteter og finansiering, som virksomheder og samfund kan drage nytte af.

Roskilde har et stort antal uddannelsessteder, et levende civilsamfund og en mangfoldig erhvervsstruktur med virksomheder af varierende størrelse, der opererer i forskellige brancher, hvor de med fokus på verdensmålene løser væsentlige udfordringer. Det har Roskilde Kommunes Udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering bevilget midler til at bygge videre på, så CORO-sekretariatet, Konsulenthuset for Socialøkonomi og Mind Your Business kan engagere aktører fra alle sektorer i en indsats, der skal realisere Impact Ecosystem Roskilde. Du og din organisation inviteres til at bidrage til at pege på behovene for støtte, så viden, kompetencer og kapital bliver bragt i spil på rette tid og sted i innovationsprocesser. Efterfølgende kan du være med til at udvikle roller, relationer, strukturer og processer som sikrer synergier mellem aktiviteter, så endnu flere bæredygtige løsninger med stort forretningspotentiale kan se dagens lys og introduceres på markedet.

Med afsæt i to cases, hvor der kan skabes værdi og gensidige fordele i samspillet mellem iværksættere og større etablerede virksomheder samt videninstitutioner, vil vi identificere styrker og  mangler i økosystemet og finde måder at gøre tingene bedre på. Til det formål har vi brug for erfaringer og idéer fra innovationspraktikere og forretningsudviklere som dig.

Den ene case tager udgangspunkt i WOHN A/S, der vil 3D-printe billige boliger i genbrugsplast.

Den anden case tager udgangspunkt i Vent2U IVS, der vil reducere energiforbruget og nedsætte den luftbårne smitterisiko med avanceret ventilation.

Til workshoppen inviteres aktører som på forskellig vis kan bringe arbejdet med udviklingen af sådanne løsninger videre. Hvis der er konkrete match faciliterer vi gerne efterfølgende samarbejder, men ellers handler det om at udvikle metoder, der virker – og for at implementere disse til gavn for alle involverede fremover, så kan du evt. indgå i en stor projektansøgning, hvilket vi mødes om igen i oktober.

Dato og tid

18. august fra 12.00-15.30

Sted

I skønne grønne omgivelser på Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet og fristen er den  11. august.

Kontakt Martin Thuesen på mail martin@corolab.dk eller tlf. 2567 0123, hvis du har spørgsmål til arrangementet.