Nye afsætnings
kanaler for genanvendte tekstiler

23. september 2021

Vær med til at udpege alternative genanvendelser af tekstiler som kan skabe muligheder for innovation. Hvilke produkter vil der være efterspørgsel på, hvilken teknologi kan fremstille dem og hvem er interesseret i at markedsføre dem? Det kan du finde svar på sammen med andre i en spirende ny industri.

Det er et politisk ønske at sikre bedre genanvendelse af tekstiler med hensyn til både mængder og kvalitet. I dag eksisterer der ikke et marked for højværdiprodukter baseret på genanvendt tekstilaffald og fibre i de fraktioner, der ikke umiddelbart kan genbruges som især tøj.

Argo og De Forenede Dampvaskerier vil som problemejere med store mængder tekstil bidrage til at igangsætte en cirkulær økonomi for tekstiler i Danmark. Vi inviterer derfor problemløsere og eksperter til at indgå i et partnerskab, som kan sikre grøn omstilling til gavn for klima, miljø, natur, samfund og erhvervsliv.

Vil du være med til at tage ansvar for udviklingen af bæredygtige løsninger og høste en del af de forretningsmæssige gevinster de vil give i fremtiden, så deltag i workshoppen.

Se hele programmet og nærmere info i Invitation_Nye afsætningskanaler for genanvendte tekstiler