Klyngemøde for Social Innovation og Bæredygtighed: Civilsamfundets rolle i byudvikling

20. august 2019

Bliv bedre til at åbne op for, at flere aktører kan spille en aktiv rolle i udviklingen af byrum og lokalsamfund.

Hvordan sikrer man engagement blandt beboere og borgere og ønsker de overhovedet at blive involveret?
Hvad skal man være opmærksom på i processen med aktivering af civilsamfundet, og hvilke greb og værktøjer kan man tage i anvendelse? Hvilken værdi giver det og hvordan kan den måles?

Det er nogle af de spørgsmål, som du kan få svar og gode eksempler på ved at deltage i det kombinerede klyngemøde for Social Innovation og Bæredygtighed. Her er fokus på en planlægningsopgave som mange af COROs medlemmer løbende er med til at udføre, nemlig arbejdet med at skabe faciliteter, som bliver brugt af forskellige målgrupper og understøtter nye fællesskaber.

Arrangementet er forbeholdt COROs medlemmer og sker efter først-til-mølle-princippet.

Tid: 20. august 2019, kl. 12:00-15:30

Sted: Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Program
12.00-12.30: Registrering og frokost

12.30-12.45: Introduktion til det igangværende projekt RiConfigure, hvor vi bl.a. arbejder med udearealerne i nærheden af Kongrescentret v. Martin Thuesen, CORO-sekretariatet

12.45-13.15: Præsentationsrunde – hvem er du i civilsamfundet?

13.15-13.50: Civilsamfundet som medskabere v. adm. direktør Iben Saxe, Gemeinschaft

13.50-14.20: Skattejagt på udearealerne

14.20-14.55: Samskabelse som læreproces v. adjunkt Martin Frandsen, Roskilde Universitet

14.55-15.15: Borgerdrevet strategisk byudvikling v. Vilfred Hvid, plan og udviklingschef, Roskilde Kommune

15.15-15.30: Opsamling med drøftelse af take-home fra inspirationsoplæggene og aktiviteterne