Klyngemøde for Kompetencer & Diversitet: AI & Mangfoldighed

13. september 2019

Hvad taler vi om, når vi taler kunstig intelligens og hvordan kan digitale løsninger favne brugernes mangfoldighed?

Dét og meget andet kan du få indblik i, belyse og diskutere, når Roskilde Kommunes største private virksomhed BEC sætter rammen for COROs klyngemøde for Kompetencer & Diversitet.  Med konkrete use cases belyser Alexandra Insti-tuttet bl.a., hvad kunstig intelligens kan bidrage med og hvordan det kan anvendes i vores samfund. Kunstig intelligens er udviklet med intentionen om at effektivisere og hjælpe brugere, men hvordan sikrer man, at de automati-serede beslutningssystemer kan afkode og rumme vores forskelligheder? Hør hvordan BEC og deres kunder arbejder med implementeringen af softwarerobotter og få indblik i de muligheder 5G-netværket åbner op for mht. big data, machine learning og AI.

Dagen byder desuden på rig mulighed for at netværke, fremtidsscenarier og en frokost.

Ring eller skriv til Martin Thuesen på tlf.: 2567 0123 eller mail: martin@corolab.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte et projektforslag forud for arrangementet.

Arrangementet er forbeholdt COROs medlemmer. Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet og tilmeldingsfristen er d. 6. september 2019.

Tid: 13. september kl. 09:00-12:30

Sted: BEC, Havsteensvej 4, Roskilde

Program:
09.00-09.15: Registrering og let morgenmad
09.15-09.30: Velkomst v. CORO & BEC
09.30-10.00: Introduktionsrunde
10.00-10.30: ’Hvad taler vi om, når vi taler kunstig intelligens?’ v. Sacha Mendes da Silva, Deputy Head, Alexandra instituttet
10.30-10.45: Pause
10.45-11.15: ’Mødet med robotterne’, v. Kim Madsen, afdelingsleder, BEC
11.15-11.45: ’5G og samspillet med big data, machine learning og AI’ v. Jonas Munk, underdirektør, TDC og Joachim Lind Koefoed, public affairs rådgiver, TDC
11.45-12.30: Frokost og fremtidsscenarier