AFLYST: Klyngemøde for Social Innovation & Kompetencer - Sådan sikrer vi en flyvende start på karrieren

17. september 2020

Sådan sikrer vi en flyvende start på karrieren – luftbroer der sikrer match mellem fagligheder og behov

Vær med til at udvikle og teste tiltag, der styrker rekrutteringen af nyuddannede og skaber værdi for den enkelte, virksomheden og samfundet.
Deltag i COROs Klyngemøde for Social Innovation & Kompetencer hos Center Air Pilot Academy i Roskilde Lufthavn, hvor vi sammen udfolder problemstillinger og identificerer mulige løsninger, som kan sikre en flyvende start på karrieren.
Dagen byder på inspirationsoplæg omkring forskellige aktørers erfaringer med at få nyuddannede personer opgraderet til business class samt workshop om nye pilotprojekter. Som deltager kan du byde ind med viden om og ideer til, hvordan vi kan sikre bedre overgange fra uddannelsessystemet til arbejdsmarkedet og derved minimere dimittenders transittid og bringe talentet frem til gavn for arbejdstagere og arbejdsgivere såvel som samfundet. Kontakt COpilot Martin Thuesen på tlf. 2567 0123 eller mail martin@corolab.dk, hvis du har spørgsmål til arrangementet.

Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet og tilmeldingsfristen er d. 11. september 2020.

Tid: 17. september 2020 kl. 14.30-17.30
Sted: Center Air Pilot Academy, Lufthavnsvej 48, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde
Program: Se programmet for dagen her