UDSAT Klyngemøde for Social Innovation & Kompetencer - Sådan sikrer vi en flyvende start på karrieren

01. juni 2020

OBS: Event udsat, ny dato følger. Ovenstående dato er ikke gældende.

Vi følger myndighedernes anbefalinger om at begrænse møder af hensyn til spredningen af corona-virus. De planlagte arrangementer frem til slut marts er udsat. Nye invitationer følger, når nye datoer er fastlagt.

Sådan sikrer vi en flyvende start på karrieren – luftbroer der sikrer match mellem fagligheder og behov

Vær med til at udvikle og teste tiltag, der styrker rekrutteringen af nyuddannede og skaber værdi for den enkelte, virksomheden og samfundet.
Deltag i COROs Klyngemøde for Social Innovation & Kompetencer hos Center Air Pilot Academy i Roskilde Lufthavn, hvor vi sammen udfolder problemstillinger og identificerer mulige løsninger, som kan sikre en flyvende start på karrieren.
Dagen byder på inspirationsoplæg omkring forskellige aktørers erfaringer med at få nyuddannede personer opgraderet til business class samt workshop om nye pilotprojekter. Som deltager kan du byde ind med viden om og ideer til, hvordan vi kan sikre bedre overgange fra uddannelsessystemet til arbejdsmarkedet og derved minimere dimittenders transittid og bringe talentet frem til gavn for arbejdstagere og arbejdsgivere såvel som samfundet. Kontakt COpilot Martin Thuesen på tlf. 2567 0123 eller mail martin@corolab.dk, hvis du har spørgsmål til arrangementet.

Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet og tilmeldingsfristen er d. 20. marts 2020.

Tid: 24. marts 2020 kl. 14.30-17.30
Sted: Center Air Pilot Academy, Lufthavnsvej 48, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde

Program:
14.30-14.45: Check-in
14.45-15.15: Afgangstider for deltagerne: Introduktionsrunde og din start på arbejdsmarkedet
15.15-15.35: Flyvelederens perspektiv på problemstillingen v. Michael Rosenhøj Pedersen, direktør for Career og Freelance, JKS
15.35-16.00: Årsager til turbulens. Udfoldelse af nuværende problematikker – hvad handler det især om, fx bagage, slot time, (on)boarding og/eller maskinproblemer?
16.00-16.20: Pause
16.20-16.40: Få talentet på vingerne v. Ahmet Günes, stifter, LEAD THE TALENT
16.40-17.20: CO to gate Løsningsorienteret workshop, hvor vi identificerer mulige tiltag
17.20-17.30: Kursen mod nye pilotprojekter: Opsamling på dagen og hvilke tiltag ønsker vi at afprøve?