Etablering af forum for vidensamarbejde og involvering i COCONF20

24. februar 2020

Vi vil gerne indgå i en tættere dialog med jer om, hvordan vi i højere grad kan bidrage til jeres visioner om øget entreprenørskab på jeres respektive videninstitutioner.

Formålet med mødet er at se på, hvordan vi bliver bedre til at aktivere elever og studerende i det arbejde som vi laver i CORO, styrke entreprenørskabet og derudover sikre en højere grad af forankring og deltagelse af elever og studerende til COCONF20. Vi indleder mødet med en fælles frokost og dagsorden følger snarest.

Hovedtemaerne for mødet er:

1. Etablering af forummet for vidensamarbejde - opdyrkning af samarbejdsmuligheder og øget entreprenørskab hos videnisntitutionerne.
2. Videninstitutionernes involvering i COCONF20.

Tilmeldingsfristen er den 12. februar.

Ring eller skriv til Linda Stafsing på tlf: 61202692 eller mail: linda@corolab.dk, hvis du har spørgsmål til tilmeldingen eller arrangementet.

Tid: 24. februar 2020 kl. 12.00-15.00

Sted: Maglegårdsvej 2, Roskilde

Program:

12.00 Frokost

12.15 Velkomst og formål med mødet, v.Karolina E. Osipowska, CORO, Co-lab Roskilde

12.30 Hvad er COCONF og hvad er processen, v. Karolina E. Osipowska og Katja Søgård Johansen, CORO, Co-lab Roskilde

12.45 Inspiration og succeshistorier fra deltagende videninstitutioner ved COCONF

13.15 Pause

13.30 Hvad kan I få ud af COCONF20, diskussioner ved bordene, v. Karolina E. Osipowska, CORO, Co-lab Roskilde

14.00 Hvordan kan Selvstarter understøtte jeres innovationsforløb, v.Camilla Huge-Lind, Musicon

14.15 Etablering af forum for vidensamarbejde og næste skridt, diskussion i plenum, v.Karolina E. Osipowska, CORO, Co-lab Roskilde

  • Baggrund for etablering af Forum for vidensamarbejde.
  • Forventningsafstemning; indhold, ressourcer og udbytte?
  • Hvem skal deltage til møderne?
  • Hvornår skal møderne foregå?