Center for Cirkulær Økonomi - Løsningsforslag til Roskilde Festival

Hvordan skaber vi større økonomisk lighed?

Center for Cirkulær Økonomi vil udvikle en cirkulær forretningsmodel på Roskile Festival for de unges forbrug af telte, soveposer, liggeunderlag mv. da Roskilde Festival i dag er med til at understøtte et forbrug og en produktion, hvor der skabes store mængder af unødigt affald og en uansvarlig, lavtlønsproduktion i udviklingslande.

FN's Verdensmål: # 10 Mindre ulighed

 

Challenger

Roskilde Festival

Innovatør

Center for Cirkulær Økonomi

Kontakt

Camilla Hansen