Hvordan hjælper vi borgerne til at sortere deres affald endnu bedre, så vi kan genanvende endnu mere?

ARGO & Dansk Retursystem: Hvordan kan vi hjælpe borgerne til at sortere deres affald endnu bedre, så vi kan genanvende endnu mere

Der er et stort miljømæssigt og økonomisk potentiale i affaldssortering og genanvendelse. Men danskerne er udfordret på at sortere pant og affald i hjemmet, på farten, på genbrugsplads mv. Fx er der stadig 140 mio. dåser og flasker, der havner i skraldespanden eller i naturen, og de bliver derfor ikke genanvendt på den bedste måde. ARGO har fjernet de brændbare fraktioner på genbrugspladserne og forventer dermed at udsortere mere end 11.000 ton mere til genanvendelse. ARGO og Dansk Retursystem søger løsninger til, hvordan de kan øge læring og bevidstheden om, hvordan man sorterer og genanvender korrekt blandt borgere og virksomheder for at optimere den miljømæssige gevinst.

Hvis den rette løsning bliver fundet, tilbyder ARGO og Dansk Retursystem ressourcer til udvikling samt hjælp til udbredelse i Danmark.

Download uddybende om casen HER og
Download valgfrit løsningsformat HER eller HER
Se COchallenge-videoen HER

Challenger

ARGO & Dansk Retursystem

FN Verdensmål

#12 Ansvarligt forbrug og produktion

Event

COconference d. 20. november kl. 11.30 - 16.00 på Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde (dagen starter kl. 09.30, hvis du bliver udvalgt til at pitche).

Kontakt

Katja Søgård Johansen - katja@corolab.dk