Grøn fremtid – fælles om bæredygtighed

Grøn fremtid – fælles om bæredygtighed

Helhedsorienteret bæredygtighed skal gøres til en naturlig del af alles hverdag med udgangspunkt i at ”al omstilling starter med mig selv”. Derfor søger Boligselskabet Sjælland løsninger, som engagerer beboerne og gør bæredygtig omstilling til beboernes projekt og sikrer medejerskab. Boligselskabet Sjælland ønsker i endnu højere grad at inddrage beboerne i arbejdet med at skabe bæredygtige fællesskaber og dermed sikre det bæredygtige liv både i og uden for hjemmet. Brugerinddragelse er alfa og omega for en vedvarende CO2-reduktion og derfor er netop beboerinddragelse omdrejningspunktet for Boligselskabet Sjællands udfordring.

Boligselskabet Sjælland tilbyder muligheden for at afprøve løsningen i praksis, hvilket f.eks. kan være i en eller flere boligafdelinger. Herudover tilbydes der sparring og idéudveksling i forsøgsfasen.

Boligselskabet Sjælland har efter tidligere COCONF-forløb arbejdet videre med f.eks. Klimaknappen.

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER (Powerpoint) eller HER (Word)

Challenger

Boligselskabet Sjælland

FN Verdensmål

6, 7, 11 og 17

Event

COCONF20

Sådan gør du

Mere info følger