Grøn fremtid – fælles om bæredygtighed

Grøn fremtid – fælles om bæredygtighed

Helhedsorienteret bæredygtighed skal gøres til en naturlig del af alles hverdag med udgangspunkt i at ”al omstilling starter med mig selv”. Derfor søger Boligselskabet Sjælland løsninger, som engagerer beboerne og gør bæredygtig omstilling til beboernes projekt og sikrer medejerskab. Boligselskabet Sjælland ønsker i endnu højere grad at inddrage beboerne i arbejdet med at skabe bæredygtige fællesskaber og dermed sikre det bæredygtige liv både i og uden for hjemmet. Brugerinddragelse er alfa og omega for en vedvarende CO2-reduktion og derfor er netop beboerinddragelse omdrejningspunktet for Boligselskabet Sjællands udfordring.

Boligselskabet Sjælland tilbyder muligheden for at afprøve løsningen i praksis, hvilket f.eks. kan være i en eller flere boligafdelinger. Herudover tilbydes der sparring og idéudveksling i forsøgsfasen.

Boligselskabet Sjælland har efter tidligere COCONF-forløb arbejdet videre med f.eks. Klimaknappen.

Download uddybende om casen HER

Challenger

Boligselskabet Sjælland

FN Verdensmål

6, 7, 11 og 17

Event

COCONF20

Sådan gør du

Mere info følger