Hvordan gør vi Campus mere bæredygtigt gennem ændret adfærd?

Roskilde Universitet: Hvordan gør vi Campus mere bæredygtigt gennem ændret adfærd?

Der kommer ca. 10.000 mennesker på Roskilde Universitet i deres daglige virke på Campus. Hver enkelt tager mange ”ressourcebeslutninger” i løbet af en dag – men er det muligt at træffe beslutninger, som er mere bæredygtige? Roskilde Universitet efterspørger løsninger til, hvordan de blandt andet kan mindske CO2-aftrykket og fordre genbrug af materialer gennem bæredygtige adfærdsændringer blandt studerende og medarbejdere på Campus.

Roskilde Universitet indbyder studerende og andre fagligheder til at komme med gode idéer og nye koncepter, som kan skabe et mere bæredygtigt Campus. Til den rette løsning tilbyder Roskilde Universitet 5.000 DKK i præmie. Derudover vil gode løsninger kunne overføres til andre videninstitutioner.

Download uddybende om casen HER og
Download valgfrit løsningsformat HER eller HER
Se COchallenge-videoen HER

Challenger

Roskilde Universitet

FN Verdensmål

#12 ansvarligt forbrug og produktion #13 Klimaindsats

Event

COconference d. 20. november kl. 11.30 - 16.00 på Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde (dagen starter kl. 09.30, hvis du bliver udvalgt til at pitche).

Kontakt

Katja Søgård Johansen - katja@corolab.dk