Gasløsning til træningsbrug i forsvaret

Gasløsning til træningsbrug i forsvaret udvikler en udskiftelig våbendel, som vil hjælpe forsvaret på vej i deres grønne omstilling. Produktet vil være et alternativ til at bruge løs ammunition i messinghylstre, så soldaterne fremadrettet træne med en bæredygtig og mere miljøvenlig løsning baseret på biogas.

Løsningen


En prototype til forsvarets soldater, som udelukkende kan anvendes til træning. Prototypen er en udskiftelig våbendel, som vil hjælpe forsvaret på vej i deres grønne omstilling. I stedet for at bruge løs ammunition i messinghylstre, skal soldaterne fremadrettet træne med en bæredygtig og mere miljøvenlig løsning baseret på biogas.

Hvornår

August 2022 – december 2022

Projektbevilling

578.000 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Christina Melgaard
Projektleder

Hvem

Cph InnoTech ApS
Technico
DTU

Udfordringen

Projektet springer ud af et ønske om at omstille forsvaret til en grønnere profil i relation til alle deres aktiviteter. Når man ser på udledningen af messing baseret på forbruget af løs ammunition i dag, udleder det danske forsvar alene op til 34 tons messing i de militære øvelsesområder årligt. Det vil projektets prototype eliminere fuldstændigt, da en gasbaseret udgave ikke vil efterlade noget aftryk i naturen. Derudover tilbyder produktet en løsning som vil betyde, at forsvaret vil have adgang til et næsten uudtømmeligt lager af ”træningsammunition” i form af gas, og dermed kan opnå en bedre udnyttelse af tiden til træning for soldaterne.

Formålet med projektet er at tilvejebringe soldater indenfor NATO-landene bedre træningsvilkår under fredstid. Enhederne oplever stramme ammunitionsbudgetter, hvilket bevirker, at de kun kan blive normeret med 50% af den ammunition, som uddannelsesplanerne ellers foreskriver de skal normeres med.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Akvaponisk Produktion

I projektet arbejdes der med et økosystem, hvor planter dyrkes i vand fremfor i jord. Systemet skåner miljøer samt sikrer, at grøntsager og krydderurter vokser hurtigere end ved traditionelle dyrkningsmetoder.

Løsningen


Akvaponisk produktion er et produktivt økosystem, hvor planter dyrkes i næringsrigt vand. I systemet giver fisk liv og næring til planter gennem økologiske principper, som både skåner den miljømæssige produktion, samt sikrer at grøntsager og krydderurter vokser effektivt og hurtigere end under traditionelle dyrkningsmetoder i jord. Fem akvaponiske systemer opsættes tre forskellige steder i landet, og tilsammen danner de grundlag for at eksperimentere med dyrkelse af grøntsager og krydderurter i et cirkulært madproduktionssystem. Derudover er der fokus på at teste vandet i tankene, recirkulation og den bæredygtige landbrugsteknologi.

Et mål igennem innovationssamarbejdet er at danne grundstenene for en ny socialøkonomisk virksomhed, hvor folk med og uden handicap kan tage del i en lokal produktion af råvarer de steder, hvor akvaponiske systemer opsættes.

Hvornår

Januar 2022 – december 2022

Projektbevilling

555.500 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Louise Buron
Projektleder

Hvem

Østagergård
Akvaponisk Have
Egmont Højskolen
DTU

Udfordringen

Danmark importerer et stort antal grøntsager og krydderurter og samtidig er der et nationalt fokus på at bevæge sig mod mere bæredygtige landbrugsmetoder. Landbrugssektoren forbruger på nuværende tidspunkt en tredjedel af Europas vandforbrug. Igennem innovationssamarbejdet sikres en bæredygtig produktion i overensstemmelse med FN’s Verdensmål som påpeger at der inden 2030 skal sikres bæredygtige landbrugspraksisser som øger produktiviteten og produktionen, og styrker tilpasningen til klimaforandringer. I akvaponiske systemer produceres grøntsager og krydderurter nemlig op til 30-50% hurtigere end ved konventionel dyrkning i jord, og samtidig genbruges 95% af vandet i systemerne.

En hel anden national udfordring ses i forhold til unge med fysiske og psykiske handicaps, som mangler muligheder for værdiskabende beskæftigelse, bo-steder og bo-fællesskaber. Innovationssamarbejdet fokuserer på socialøkonomiske foretagender, hvor de akvaponiske systemer skal kunne betjenes af unge og voksne med og uden handicap. Dette vil blive testet ved opsættelsen og driften af akvaponiske systemer hos henholdsvis Østagergård og Egmont højskolen som bl.a. huser elever med fysiske og psykiske udfordringer.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Hvedeklid

Projektet fokuserer på at anvende hvedeklid i nye fødevarer. Hvedeklid har mange ernæringsmæssige egenskaber, men er stort set uudnyttet til menneskelig føde. I stedet anvendes størstedelen af produktet i dag til animalsk foder.

Løsningen


Hvedeklid er et samarbejde som fokuserer på at teste samt udvikle prototyper til nye fødevareprodukter, hvor hvedeklid indgår som ingrediens. Der er forskellige innovationsgrader for produktet – både en nytænkning af anvendelsen i bageblandinger og i forhold til anvendelse i helt andre produktkategorier som fx i morgenmadsprodukter, smoothies, pasta og diverse produkter til mellemmåltider. Der bliver i innovationssamarbejdets periode testet en helt ny forprocessering for hvedeklid gennem fermentering, udblødning, kogning, finformaling mm. Ambitionen er at skabe nye hvedeklidprodukter, som i fremtiden kan findes på hylderne i de danske supermarkeder. Ved at anvende produktet som human ernæring øges både bæredygtigheden af melproduktionen og bidrager til at kunne øge danskernes indtag af kostfibre.

Hvornår

Januar 2022 – december 2022

Projektbevilling

506.437 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Louise Buron
Projektleder

Hvem

Mejnerts Mølle
JunkFood
LOCAL BY ME
Louma
Professionshøjskolen Absalon
Kantinen Nilpeter
Julemærkehjemmet Liljenborg

Udfordringen

I gennemsnit indtager danskerne 22 gram kostfibre dagligt, på trods af at de officielle anbefalinger for indtag af kostfibre er 25-35 gram kostfibre om dagen. Som en afledt råvare producerer Mejnerts Mølle årligt 200 tons økologisk hvedeklid, som i dag anvendes til animalsk foder. I løbet af innovationssamarbejdet arbejdes med at udnytte hvedeklids ernæringsmæssige potentiale og samtidig sikre at det anvendes til menneskelig føde. Dermed sikres bæredygtigheden af en ansvarlig produktion, hvor anvendelsen af hvedeklid opgraderes fra non-food til food.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Grøn brint til fremtiden

Metoden, der anvendes i Grøn brint til fremtiden, reducerer omkostningerne til grønne brændstoffer med ca. 20 %. Der skabes samtidig håndgribelige løsninger til omstillingen fra fossile til bæredygtige brændstoffer.

Løsningen


Grøn brint til fremtiden udvikler og forbedrer DynElectros patenterede AC:DC-teknologi på Solid Oxid Elektrolyse Celler gennem længerevarende forsøg til at bekræfte og dokumentere teknologiens effekt i omstillingen til et CO2-neutralt samfund. DynElectros patenterede power2x-metode omdanner vand via elektrolyse til brint med høj effektivitet.  Metoden har i et tidligere, kortere testforløb vist at kunne reducere omkostningerne til grønne brændstoffer med ca. 20% samt forlænge levetiden på kerneteknologien (Solid oxidelektrolysecellerne) med op til 4-5X.

Hvornår

December 2021 – december 2022

Projektbevilling

558.625 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Christina Melgaard
Projektleder

Hvem

DynElectro
N-control
Noreco Oil Denmark
DTU

Udfordringen

Verdenen har et stigende energibehov, og derfor skal vi lykkes med omstillingen fra fossile til bæredygtige brændstoffer. Power2x muliggør en større CO2-nedsættelse gennem omsætning af sol- og vindkraft til værdifulde, rene og grønne drivmidler. Det gøres bl.a. ved at udnytte genanvendelig strøm til at omdanne vand til grøn brint og ilt. DynElectros power2x-metode adskiller sig fra lignende, da den er simpel, forlænger SOE-anlæggets levetid og muliggør mere effektiv elektrolyse ved højere temperaturer.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Integrative Lighting Sensor

Integrative Lightning sensor er en kompakt, unik og økonomisk tilgængelig lyssensor, som nemt kan integreres i brugerens hverdag. Lyssensoren tager udgangspunkt i en ny standard indenfor teknologisk måling af lys og belysning.

Løsningen


En kompakt, unik og økonomisk tilgængelig lyssensor, som nemt kan integreres i brugerens hverdag og med udgangspunkt i en ny standard indenfor teknologisk måling af lys og belysning. Ved at integrere målinger over tid, er det muligt at udarbejde en specifik anbefaling omkring lysbrug til den enkelte bruger. Dette bidrager til en optimering af døgnrytme og søvn hos brugeren, som vil give et bedre helbred og mere velvære hos den enkelte. Sensoren skal underbygge principperne indenfor Integrative Lighting og CIE S026:2018.

Hvornår

Januar 2022 – december 2022

Projektbevilling

559.884 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Christina Melgaard
Projektleder

Hvem

Ocutune
Holscher Design
DTU Fotonik

Udfordringen

Mennesker opholder sig i dag indendørs i op mod 90% af deres dagligdag, hvor kunstigt lys bl.a. påvirker døgnrytmen. Som følge heraf beskriver WHO, at vi i dag lever i en moderne søvn- og døgnrytmekrise. Undersøgelser har vist, at mellem 40% og 70% af alle borgere i Danmark over 65 år lider at kroniske søvn- og døgnrytmeforstyrrelser. Det problem søger Integrative Lighting Sensoren at komme til livs gennem udviklingen af sensorer, som kan måle kvaliteten af indendørs belysning samt synliggøre den påvirkning lyset har på menneskers velvære og helbred. På den måde kan vi bedre sikre os, at vi får den det rigtige lys på det rigtige tidspunkt for derigennem at modvirke den søvn- og døgnrytmekrise, som vi står i. Dette vil især være gavnligt i dagligdagen på hospitaler, i ældreplejen, på skoler, kontorer mv., hvor der er konstateret et allerede eksisterende behov

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Det Grønne Nedløb

Det Grønne nedløb forsinker og genanvender regnvand. Behovet for udbygning af regnvandsafledning formindskes gennem projektet og bidrager til oplevelsen af rekreative områder i bymiljøer.

Løsningen


En ny funktionel og æstetisk regnvandsbuffer til montering på facaden af bygninger som alternativ til nedløbsrør i fx baggårde. Regnvandsbufferen vil indeholde Rockflow og på sigt udvalgte planter i en bærende konstruktion af stål, der kan dimensioneres efter behov og er konstrueret, så den er nem at installere og har lang holdbarhed. Derved forsinkes og genanvendes regnvand, så behovet for udbygning af regnvandsafledning formindskes.
Løsningen består af en fleksibel konstruktion som kan monteres på bygningers facader og på andre konstruktioner i bymiljøet, og som resulterer i en grøn væg, der i første omgang kan:

a) opmagasinere og forsinke regnvand.

b) rense vand for opløste stoffer og tungmetaller, så det kan genanvendes.

I anden omgang og efter dette projekt er det planen at integrere planter som kan:

c) rense luften.

d) reducere støj.

e) bidrage til oplevelsen af rekreative områder i et bymiljø.

Hvornår

Februar 2022 – december 2022

Projektbevilling

514.250 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Martin Thuesen
Development manager

Hvem

Egeskov Stålteknik ApS
M.F. Byg ApS
DTU
ROCKWOOL A/S

Udfordringen

Danskerne mærker allerede nu konsekvenserne af varmere, vådere og mere ekstremt vejr. Et ændret klima kalder på akut handling, men rummer også et stort potentiale for at udvikle byer og rekreative områder – for tænk, hvis klimasikring kunne ses som et løft af eksisterende byområder og skabe helt nye byrum. Særligt i byer, hvor pladsen til traditionelle skybrudsløsninger som regnvandsbassiner eller grønne arealer, der kan oversvømmes, er sparsom, vil grønne nedløb kunne udgøre en konkurrencedygtig løsning, der på sigt kan skabe grønne, spændende og mere naturrige byer, samtidig med at udfordringen med håndtering af regnvand fra tage bliver løst lokalt.

byer, samtidig med at udfordringen med håndtering af regnvand fra tage bliver løst lokalt.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Virtuelt Oplevelsesunivers Roskilde

Et unikt samskabelsesprojekt er igangsat for at gøre Roskilde til en seriøs kandidat til ”Most Innovative City in EU” før år 2026. Et bredt partnerskab af lokale aktører er i gang med at udvikle en fælles digital værktøjskasse med anvendelse af nye teknologier, der kan styrke byens fysiske tilbud – hvad enten det handler om erhvervsliv, handel, kulturliv, turisme, uddannelse eller velfærd – med et virtuelt lag.

Løsningen


Forestil dig, at vi om fire år kan fejre, at Roskilde er blevet nomineret som EU´s mest innovative by 2025, og at vi sammen har styrket kommunes placering på landkortet, som en førende oplevelsesby både nationalt såvel som internationalt. Dette formål tager projektet på sig.

Gennem teknologiske innovationer skabes der værdi for forskellige brugere på tværs af sociale, kulturelle og kommercielle områder. Det skal ske ved at pulje ressourcer til at udpege og tilpasse lovende løsninger og services, såsom iBeacons, ArcGIS StoryMap, AR, VR, Google My Business og Facebook Live. Med støtte fra Roskilde Kommunes Erhvervsudvalg og ud fra et fælles narrativ om bedre sammenhænge samt et ønske om at løfte oplevelsen af Roskilde i flok vil der blive udviklet og opdateret en hjemmeside, hvor man kan tilgå en lang række digitale værktøjer, som straks kan benyttes af dem der vil – se mere her.

Hvornår

Juni 2021 – august 2022

Corolabs rolle

Projektleder

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

Boligselskabet Sjælland
Gimle
Musicon-sekretariatet
Roskilde Domkirke
Roskilde Handel
Roskilde Kommune
Roskilde Kongres- og Idrætscenter
Zealand

Udfordringen

Hvis Danmark skal have fyldt udbytte af den digitale omstilling, kræver det, at organisationer har gode rammer til at udnytte nye teknologier. Det er disse rammer vi sammen ønsker at skabe med Virtuelt oplevelsesunivers Roskilde, så digitaliseringens uforløste forretningsmæssige potentialer kan skabe vækst og velstand i kommunen. Og potentialet er der, det bekræfter en rapport fra Innovationsfonden, hvori det anslås, at Danmark kan forøge vores BNP med 35 mia. DKK. om 8 år, hvis vi udnytter den digitale fremtids teknologier.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Varig tilknytning til arbejdsmarkedet

Løsning


Der er behov for nye metoder til at få alle med og ind på arbejdsmarkedet og samtidig sikre medarbejdere til de brancher, der mangler arbejdskraft. Dette forener vi i projektet Varig tilknytning til arbejdsmarkedet, der får tilskud fra EU’s socialfond og decentrale erhvervsmidler. Projektet sætter fokus på diversitet og social ansvarlighed og skal udvikle en ny skalerbar beskæftigelsesmodel, der samtidig sikrer 120 udsatte ledige fra Roskilde i job og fastholder dem i varigt job.

Målet er igennem en tæt mobiliserende samskabelsesproces mellem Roskilde Kommune, virksomheder, videninstitutioner og socialøkonomiske virksomheder at skabe flere småjobs, der leder til varig ordinær beskæftigelse, og som samtidig tilfører virksomheder nødvendig arbejdskraft, der skaber vækst på bundlinjen. Igennem tæt samarbejde mellem ovennævnte aktører, afprøver og realiserer vi nye tiltag i form af blandt andet skræddersyede forløb, match-making mellem virksomheder og nye medarbejdere, buddyordning og tæt opfølgning de første 6 måneder af ansættelse. Ambitionen er som minimum at engagere 25 virksomheder, der vil være med til at gøre en forskel.

Hvornår

Marts 2021 – december 2022

Projektbevilling

Kontaktperson

Pernille Sederberg
Senior projektleder

Hvem

Professionshøjskolen Absalon
Chr. Hansen
CLAVIS sprog og kompetence
Roskilde Kommune
Roskilde Universitet
Roskilde Tekniske Skole
VUC Roskilde
ZBC
Zealand – Sjællands Erhvervsakadami

Værdi

Med afsæt i aktuelle jobåbninger og brancher med mangel på arbejdskraft nytænkes vejen frem til ordinær beskæftigelse for udsatte ledige. Via skræddersyede forløb fokuserer vi på såvel den udsatte lediges som virksomhedens motivation for at indgå i ansættelser i småjobs. Roskilde Kommunes Jobcenter stiller med screenede udsatte ledige til projektet og sørger for at matche kandidaterne med virksomhederne, så begge parters behov opfyldes.

Videninstitutionerne leverer skræddersyede kompetenceløft til de udsatte ledige, og sammen etablerer og re-designer vi løbende indsatsmodeller, så vi hele tiden skaber den bedst mulige forudsætning for forløbene. CORO, Co-lab Roskilde administrerer projektets ressourcer, sikrer projektets leverancer, etablerer virksomhedskontakt, sørger for afrapportering og kommunikation samt faciliterer klyngemøder.

Derudover varetager CORO, Co-lab Roskilde dialogen med virksomheder og inviterer til, opbygger og driver klyngenetværk, hvor virksomhederne kan dele erfaringer, sparre med hinanden og agere ambassadørkorps. Sammen bidrager vi til at opnå FN’s verdensmål #8 og #17 og gør en forskel.

Projektstatus

Projektet kører fra marts 2021 til december 2022. Samlet projektsum på ca. kr. 9,2 millioner dkk modtaget fra EU Socialfondsmidler og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Vores Verden

Danmark har meget natur og landliv, som er eftertragtet for turister. Vores Verden er Community Bases Tourism, hvor turister kan indgå i fællesskaber i det lokale liv. Projektet skaber værdi for især landområder.

Løsningen


Vores Verden udvikler et prototypekoncept omkring Community Based Tourism (CBT). CBT er en turismeform, som ejes af lokalsamfund, der inviterer turister ind i eget område og eksisterer i dag primært uden for de danske grænser. Landområder i Danmark har dog mange attraktive kvaliteter såsom natur- og land liv samt lokalforankrede hverdagsopgaver, som er eftertragtede for turister at deltage i og være medskabere af. Konceptet omkring CBT udvikles for og med danske landområder med udgangspunkt i, at fremtidens rejsende søger mødet med mennesker i det lokale liv, dét at handle i fællesskaber og at skabe forandring personligt, lokalt og globalt. CBT er den nye vare, som rejsende efterspørger – og vil betale for. I projektet udvikles et koncept og en virksomhedsmodel, der både er forankret i det lokale og samtidigt organiseret i en bredere kooperativ form.

Hvornår

Marts 2020 – november 2021

Projektbevilling

636.973 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Christina Melgaard
Projektleder

Hvem

LandSkaberne
Overlap.dk
Professionshøjskolen Absalon
Roskilde Universitet
Corolab

Udfordringen

Beboere i landområder ønsker at løfte grundlæggende udfordringer i eget område, hvilket eksempelvis kan være at sikre flere arbejdspladser, tilflyttere eller turister.

I samarbejde med lokalsamfund udvikler samarbejdet koncepter, som kan bidrage til at skabe muligheder for f.eks. et lokalt arbejdsliv, øget bosætning, lokal økonomi og basale servicefaciliteter. Forskningen peger på en spirende interesse for demokratisk erhverv og kooperative organiseringsformer i landområder, som en metode til at løse mere grundlæggende udfordringer. Meget af den hidtidige landdistriktsudvikling har i højere grad været fokuseret på etablering af aktiviteter indenfor en fritidslivsramme.

Udviklingsprojektet “Vores verden” kan derfor blive spydspids i forhold til at løse grundlæggende udfordringer med et turisme-koncept og en virksomhedsmodel, der både er forankret i det lokale og samtidigt organiseret i en bredere kooperativ form.

Udviklingen af et CBT-produkt tilføjer ny værdi til landområder.
Det skal ses som et supplement til de eksisterende turismeaktiviteter og erstatter ikke igangværende aktiviteter på turismeområdet.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering
X