RiConfigure

RiConfigure understøtter demokratiseringen af innovationsarbejdet ved at udvikle anbefalinger og metoder til at involvere civilsamfundet som en ressource i innovationsprocesser om at løse komplekse samfundsudfordringer.

Løsningen


RiConfigure er et Horizon 2020 projekt med et samlet budget på ca. 27 mio. kr. der skal understøtte demokratisering af innovationsarbejdet ved at udvikle anbefalinger og metoder til at involvere civilsamfundet som en ressource i innovationsprocesser om at løse komplekse samfundsudfordringer. Corolab-sekretariatet og en række medlemmer har fået styrket deres kompetencer til at facilitere tværsektorielle samarbejder, så flere relevante perspektiver og slutbrugernes behov kommer i spil tidligt. Det skal sikre bedre og helhedsorienterede løsninger, der er samskabt. For at skabe ny viden om succesfulde samarbejdsprocesser, som også kan styrke Corolabs praksis, fik partnerne i RiConfigure mulighed for at observere forløbet her i Roskilde, hvor vi løbende afprøvede forskellige tiltag.

Hvornår

Maj 2018 – juli 2021

Kontaktperson

Martin Thuesen
Development manager

Hvem

Danish Board of Technology (DBT)
Fondazione Adriano Olivetti
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia
Wageningen University & Research
Institute for Advanced Studies (IHS)
Vienna, Fraunhofer-Gesellschaft
Corvinus University of Budapest
Ludwig Boltzmann Gesellschaft
Institute for Sustainable Process Technology
Universitat Pompeu Fabra

Udfordringen

EU-projektet RiConfigure skal øge innovationskapaciteten, så der kan udvikles nye løsninger på komplekse samfundsudfordringer gennem quadruple helix samarbejder. Det sker ved at levere anbefalinger og metoder – i form af bl.a. en booklet, træningsforløb og policy briefs – til at involvere civilsamfundet som en ressource i udviklingen af innovative løsninger.

Presseomtale

Læs alle publikationerne her og find træningsmateriale her

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Design af nye terrorsikringsløsninger

Projektet retter fokus på terrorsikring af steder og begivenheder, hvor mange mennesker færdes. Der udvikles løsninger, som er nemme at anvende og som skaber tryghed blandt borgere og brugere.

Løsningen


Design af nye terrorsikringsløsninger rettede fokus på, at terrorsikring er blevet et nødvendigt onde i forbindelse med steder og begivenheder, hvor mange mennesker færdes. Der blev arbejdet på at udvikle løsninger, som er nemme at anvende og som skaber tryghed blandt borgere og brugere. Terrorsikringsløsningerne blev konstrueret gennem brug af stenuld fra ROCKWOOL, som sikrede, at løsningerne kunne gøres æstetisk attraktive, flerfunktionelle, mobile, sikre og fleksible ift. kundetilpasning.

24 studerende og 21 eksperter eller potentielle kunder var tæt involveret i designprocessen, der kulminerede med demonstrationen af otte forskellige prototyper under Roskilde Unplugged, Roskilde Festival og til Rabalder Festival på Musicon. Gennem testplatforme blev der samlet feedback og indsigt i brugernes behov. Borgerne oplevede prototyperne som indbydende, behagelige, hyggelige, sjove og smarte, hvilket egner sig godt til brug i byrum. Evalueringen viste dog også, at for nogen personer og i nogle sammenhænge kan mere synlige og dominerende løsninger, der er lette at afkode som sikkerhedsforanstaltninger være med til at skabe større tryghed.

Hvornår

Januar 2018 – juli 2018

Kontaktperson

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

DTU
ROCKWOOL
Roskilde Festival
Roskilde Kommune
Roskilde Universitet
Østsjællands Beredskab samt aktører fra 11 andre organisationer

Udfordringen

Terrorsikring er blevet et nødvendigt onde i forbindelse med steder og begivenheder, hvor mange mennesker færdes. Samtidig er frygten for terrorangreb steget med 23% fra 2015 til 2017 blandt den danske befolkning. Denne udfordring tog projektet design af terrorsikringsløsninger på sig ved at teste en ny tilgang til terrorsikring, som kan være med til at skabe mere tryghed blandt borgere og brugere samt åbne op for mere mobile og midlertidige løsninger.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

I’impACT

Projektet skaber et nyt koncept, der hjælper de involverede med at skabe produkter, services og forretningsmodeller, hvor social og økologisk impact er i fokus.

Løsningen


I’impACT er et generisk koncept for et kompetence- og læringsmiljø på videninsitutioner, i private virksomheder og offentlige organisationer. Konceptet understøtter social og miljømæssig innovation, socialt entreprenørskab og kompetencedannelse blandt studerende, iværksættere, myndigheder og etablerede virksomheder som fx socialøkonomiske virksomheder. Projekter har fokus på at skabe et økosystem for impact iværksættere og en platform for samarbejde og værdiskabelse til glæde for samfundet. I’impACT skaber et netværk af aktiviteter, der hjælper de involverede med at skabe produkter, services og forretningsmodeller, hvor social og økologisk impact er i fokus.

Hvornår

April 2020 – juli 2021

Projektbevilling

741.892 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

Konsulenthuset for Socialøkonomi
Bragt & Galmez
Roskilde Universitet

Udfordringen

At arbejde og skabe social og økologisk impact kræver særlig viden og kompetencer. For eksempel har man brug for at vide, hvordan man kan arbejde med tre bundlinjer (økonomisk, socialt og økologisk), og hvordan man organiserer sine samarbejder på tværs af sektorer eller, hvordan man bygger en organisation med demokratisk ledelse. Formålet er at skabe en særlig ramme for læring og udvikling, som tilbyder en særlig tilgang til entreprenørskab – nemlig den med fokus på impact.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Tangkultur

Projektet udvikler og modner en ny lokal værdikæde og et netværk, der arbejder sammen omkring den lokale tang i Guldborgsund. Det primære fokus er at skabe et lokalt marked for bæredygtigt produceret tang.

Løsningen


Tangkultur har udviklet og modnet en ny lokal værdikæde omkring den lokale tang i Guldborgsund. Det primære fokus er at skabe et lokalt marked for bæredygtigt produceret tang med blik på produktionens regionale udviklingsperspektiv. Konceptet handler om at etablere et lokalt netværk baseret på høst, forarbejdning og afsætning af natur-tang og tang-kartofler – en værdikæde der virker ud fra regenerative principper for økologiske, sociale og økonomiske forhold. Som led i værdikædens etablering har projektet demonstreret nye tangprodukter og kartofler dyrket i tang, der blev testet og videreudviklet som del af Madens Folkemøde i 2021.

Flere steder i Danmark er der etableret små-produktioner, og ud for Guldborgsund er der allerede registreret gode, gunstige økologiske forhold for tangdyrkning og sankning af vild tang. Der er gunstige markedsmæssige forhold for bæredygtige fødevarer, som er et marked i eksplosiv vækst og en global supertrend

Hvornår

December 2020 – januar 2022

Projektbevilling

358.375 DKK

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

Postholderens Sted
Hotel Saxkjøbing
Roskilde Universitet
Guldborgsund Kommune
Madens Folkemøde
The Little Apple Sakskøbing F.M.B.A.

Udfordringen

Tang og ålegræs er et CO2-venligt madalternativ, som gror ivrigt i danske farvande med stor diversitet og kan også binde kulstof og dermed udligne lokale udledninger. Det er desuden rigt på umami-smag, som vi f.eks. kender fra kød, og kan have stor oplevelsesmæssig kvalitet som andre sanke- og høstture.

I ældre tider i Norden var tang, tangaske og tangsalt en integreret del af vores madkultur – især ved kysterne og de indre farvande. Tang, som betyder ‘planter i vandet’, har en række oplagte miljø- og sundhedsmæssige fordele, og derfor bør man arbejde intenst for en udbredelse af såvel dyrkning, sankning, og forarbejdning, som del af en integration i hjemmekøkkenet og madkulturen.

Foto credit: Emmy Laura Perez Fjalland

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Mennesker og materialer

Hvordan kan vi gøre ”ude og øde” til ”inde og velbesøgt” gennem konstruktion af forskellige installationer, som kan skabe mere liv og aktivitet på Musicon i Roskilde?

Løsningen


Mennesker og materialer søger svar på, hvad der sker, når vi lægger ROCKWOOL, planter, sten, træ, vand, lyskilder osv. ud på tomme byggegrunde på Musicon og lader studerende – og alle andre der måtte have lyst – lege med materialerne på en eksperimenterende måde. Det skal give input til forretningsudvikling for de virksomheder, der stiller materialer til rådighed og skabe installationer, der kan anvendes midlertidigt og skabe liv i byrummet. Til at igangsætte konstruktion, demonstration og test mv. blev der formuleret nogle mere eller mindre abstrakte udfordringer og åbne opgaver, som man kan arbejde på til et større arrangement.

Fra januar-september 2017 blev der planlagt og gennemført et event som resulterede i et par installationer i form af nogle opholdsområder og en bar med klatrevæg som kunne opleves på Musicon i efteråret 2017. Ca. 80 deltagere fra Tjørnegårdsskolen, Roskilde Tekniske Skole og Zealand samledes og i blandede grupper udviklede de først idéer til anderledes konstruktioner ved at indtage forskellige perspektiver – eksempelvis deres forældres, en hunds og en astronauts. Dernæst udarbejdede de konkrete modeller af konstruktionerne, inden de mest interessante blev udvalgt og bygget i større skala ved at anvende nogle af ROCKWOOLs produkter samt andre materialer.

Hvornår

Januar 2017 – september 2017

Kontaktperson

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

Musicon
Orange Makerspace
ROCKWOOL
Roskilde Tekniske Skole
Zealand – Sjællands erhvervsakademi

Udfordringen

Hvordan kan vi gøre “ude og øde” til “inde og velbesøgt” gennem konstruktionen af forskellige installationer lavet af bl.a. Rockwool? Denne udfordring tog projektet op ved at involvere skoleelever og studerende i design- og innovationsprocessen. ROCKWOOL fik på samme tid input til forretningsudvikling i forbindelse med nytænkning af brugen af deres materialer.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Cirkulær Cykeløkonomi

Projektet har udviklet en cirkulær forretningsmodel med vision om at revolutionere genbrug af cykler i Danmark. Cirkulær Cykeløkonomi sætter standarden for en ny og innovativ cirkulær cykeløkonomi.

Løsningen


Cirkulær Cykeløkonomi udvikler en cirkulær forretningsmodel med vision om at revolutionere genbrug af cykler i Danmark. Projektet sætter standarden for en ny og innovativ cirkulær cykeløkonomi gennem genbrug af cykler som løfter den grønne, sociale og økonomiske bundlinje. Aflagte cykler genbruges og undgå at blive smeltet om eller deponeret. Cyklerne genbruges gennem reparation af cyklerne. Et socialøkonomisk cykelværksted for udsatte borgere istandsætter cyklerne med genbrugte cykeldele genneme t forløb på værkstedet, som understøtter borgernes kontinuerlige kompetenceudvikling. På den måde får vi aflagte cykler tilbage på landevejene og skaber nye arbejdsmuligheder for udsatte borgere – uden at gå på kompromis med kvaliteten af reparationerne.

Hvornår

Maj 2020 – december 2021

Projektbevilling

313.825 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Christina Melgaard
Projektleder

Hvem

The BikeBuddies
KeepGoing ApS
ARGO
Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

Udfordringen

På verdensplan kasseres mere end 15 millioner cykler om året og i Danmark alene er kasseres der 300.000 cykler årligt. Cyklerne smides i søer, efterlades i buske eller indleveres til genbrugspladserne, hvor de gensælges eller omsmeltes. Mange af disse cykler kan fortsat bruges efter en kærlig hånd, så de kan indgå i økonomien igen – uden at vi skal ud at købe en spritny cykel. Med den nye forretningsmodel for Cirkulær Cykeløkonomi får kasserede cykler nyt liv, udsatte borgere opkvalificeres og borgere får glæde af velfungerende cykler.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Integrative Lighting Sensor

Integrative Lightning sensor er en kompakt, unik og økonomisk tilgængelig lyssensor, som nemt kan integreres i brugerens hverdag. Lyssensoren tager udgangspunkt i en ny standard indenfor teknologisk måling af lys og belysning.

Løsningen


En kompakt, unik og økonomisk tilgængelig lyssensor, som nemt kan integreres i brugerens hverdag og med udgangspunkt i en ny standard indenfor teknologisk måling af lys og belysning. Ved at integrere målinger over tid, er det muligt at udarbejde en specifik anbefaling omkring lysbrug til den enkelte bruger. Dette bidrager til en optimering af døgnrytme og søvn hos brugeren, som vil give et bedre helbred og mere velvære hos den enkelte. Sensoren skal underbygge principperne indenfor Integrative Lighting og CIE S026:2018.

Hvornår

Januar 2022 – december 2022

Projektbevilling

559.884 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Christina Melgaard
Projektleder

Hvem

Ocutune
Holscher Design
DTU Fotonik

Udfordringen

Mennesker opholder sig i dag indendørs i op mod 90% af deres dagligdag, hvor kunstigt lys bl.a. påvirker døgnrytmen. Som følge heraf beskriver WHO, at vi i dag lever i en moderne søvn- og døgnrytmekrise. Undersøgelser har vist, at mellem 40% og 70% af alle borgere i Danmark over 65 år lider at kroniske søvn- og døgnrytmeforstyrrelser. Det problem søger Integrative Lighting Sensoren at komme til livs gennem udviklingen af sensorer, som kan måle kvaliteten af indendørs belysning samt synliggøre den påvirkning lyset har på menneskers velvære og helbred. På den måde kan vi bedre sikre os, at vi får den det rigtige lys på det rigtige tidspunkt for derigennem at modvirke den søvn- og døgnrytmekrise, som vi står i. Dette vil især være gavnligt i dagligdagen på hospitaler, i ældreplejen, på skoler, kontorer mv., hvor der er konstateret et allerede eksisterende behov

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Virtuelt Oplevelsesunivers Roskilde

Et unikt samskabelsesprojekt er igangsat for at gøre Roskilde til en seriøs kandidat til ”Most Innovative City in EU” før år 2026. Et bredt partnerskab af lokale aktører er i gang med at udvikle en fælles digital værktøjskasse med anvendelse af nye teknologier, der kan styrke byens fysiske tilbud – hvad enten det handler om erhvervsliv, handel, kulturliv, turisme, uddannelse eller velfærd – med et virtuelt lag.

Løsningen


Forestil dig, at vi om fire år kan fejre, at Roskilde er blevet nomineret som EU´s mest innovative by 2025, og at vi sammen har styrket kommunes placering på landkortet, som en førende oplevelsesby både nationalt såvel som internationalt. Dette formål tager projektet på sig.

Gennem teknologiske innovationer skabes der værdi for forskellige brugere på tværs af sociale, kulturelle og kommercielle områder. Det skal ske ved at pulje ressourcer til at udpege og tilpasse lovende løsninger og services, såsom iBeacons, ArcGIS StoryMap, AR, VR, Google My Business og Facebook Live. Med støtte fra Roskilde Kommunes Erhvervsudvalg og ud fra et fælles narrativ om bedre sammenhænge samt et ønske om at løfte oplevelsen af Roskilde i flok vil der blive udviklet og opdateret en hjemmeside, hvor man kan tilgå en lang række digitale værktøjer, som straks kan benyttes af dem der vil – se mere her.

Hvornår

Juni 2021 – august 2022

Corolabs rolle

Projektleder

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

Boligselskabet Sjælland
Gimle
Musicon-sekretariatet
Roskilde Domkirke
Roskilde Handel
Roskilde Kommune
Roskilde Kongres- og Idrætscenter
Zealand

Udfordringen

Hvis Danmark skal have fyldt udbytte af den digitale omstilling, kræver det, at organisationer har gode rammer til at udnytte nye teknologier. Det er disse rammer vi sammen ønsker at skabe med Virtuelt oplevelsesunivers Roskilde, så digitaliseringens uforløste forretningsmæssige potentialer kan skabe vækst og velstand i kommunen. Og potentialet er der, det bekræfter en rapport fra Innovationsfonden, hvori det anslås, at Danmark kan forøge vores BNP med 35 mia. DKK. om 8 år, hvis vi udnytter den digitale fremtids teknologier.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Vores Verden

Danmark har meget natur og landliv, som er eftertragtet for turister. Vores Verden er Community Bases Tourism, hvor turister kan indgå i fællesskaber i det lokale liv. Projektet skaber værdi for især landområder.

Løsningen


Vores Verden udvikler et prototypekoncept omkring Community Based Tourism (CBT). CBT er en turismeform, som ejes af lokalsamfund, der inviterer turister ind i eget område og eksisterer i dag primært uden for de danske grænser. Landområder i Danmark har dog mange attraktive kvaliteter såsom natur- og land liv samt lokalforankrede hverdagsopgaver, som er eftertragtede for turister at deltage i og være medskabere af. Konceptet omkring CBT udvikles for og med danske landområder med udgangspunkt i, at fremtidens rejsende søger mødet med mennesker i det lokale liv, dét at handle i fællesskaber og at skabe forandring personligt, lokalt og globalt. CBT er den nye vare, som rejsende efterspørger – og vil betale for. I projektet udvikles et koncept og en virksomhedsmodel, der både er forankret i det lokale og samtidigt organiseret i en bredere kooperativ form.

Hvornår

Marts 2020 – november 2021

Projektbevilling

636.973 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Christina Melgaard
Projektleder

Hvem

LandSkaberne
Overlap.dk
Professionshøjskolen Absalon
Roskilde Universitet
Corolab

Udfordringen

Beboere i landområder ønsker at løfte grundlæggende udfordringer i eget område, hvilket eksempelvis kan være at sikre flere arbejdspladser, tilflyttere eller turister.

I samarbejde med lokalsamfund udvikler samarbejdet koncepter, som kan bidrage til at skabe muligheder for f.eks. et lokalt arbejdsliv, øget bosætning, lokal økonomi og basale servicefaciliteter. Forskningen peger på en spirende interesse for demokratisk erhverv og kooperative organiseringsformer i landområder, som en metode til at løse mere grundlæggende udfordringer. Meget af den hidtidige landdistriktsudvikling har i højere grad været fokuseret på etablering af aktiviteter indenfor en fritidslivsramme.

Udviklingsprojektet “Vores verden” kan derfor blive spydspids i forhold til at løse grundlæggende udfordringer med et turisme-koncept og en virksomhedsmodel, der både er forankret i det lokale og samtidigt organiseret i en bredere kooperativ form.

Udviklingen af et CBT-produkt tilføjer ny værdi til landområder.
Det skal ses som et supplement til de eksisterende turismeaktiviteter og erstatter ikke igangværende aktiviteter på turismeområdet.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering
X