Gasløsning til træningsbrug i forsvaret

Gasløsning til træningsbrug i forsvaret udvikler en udskiftelig våbendel, som vil hjælpe forsvaret på vej i deres grønne omstilling. Produktet vil være et alternativ til at bruge løs ammunition i messinghylstre, så soldaterne fremadrettet træne med en bæredygtig og mere miljøvenlig løsning baseret på biogas.

Løsningen


En prototype til forsvarets soldater, som udelukkende kan anvendes til træning. Prototypen er en udskiftelig våbendel, som vil hjælpe forsvaret på vej i deres grønne omstilling. I stedet for at bruge løs ammunition i messinghylstre, skal soldaterne fremadrettet træne med en bæredygtig og mere miljøvenlig løsning baseret på biogas.

Hvornår

August 2022 – december 2022

Projektbevilling

578.000 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Christina Melgaard
Projektleder

Hvem

Cph InnoTech ApS
Technico
DTU

Udfordringen

Projektet springer ud af et ønske om at omstille forsvaret til en grønnere profil i relation til alle deres aktiviteter. Når man ser på udledningen af messing baseret på forbruget af løs ammunition i dag, udleder det danske forsvar alene op til 34 tons messing i de militære øvelsesområder årligt. Det vil projektets prototype eliminere fuldstændigt, da en gasbaseret udgave ikke vil efterlade noget aftryk i naturen. Derudover tilbyder produktet en løsning som vil betyde, at forsvaret vil have adgang til et næsten uudtømmeligt lager af ”træningsammunition” i form af gas, og dermed kan opnå en bedre udnyttelse af tiden til træning for soldaterne.

Formålet med projektet er at tilvejebringe soldater indenfor NATO-landene bedre træningsvilkår under fredstid. Enhederne oplever stramme ammunitionsbudgetter, hvilket bevirker, at de kun kan blive normeret med 50% af den ammunition, som uddannelsesplanerne ellers foreskriver de skal normeres med.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Fremtidens Madtalenter

Pilotprojektet Fremtidens Madtalenter udspringer af indsatsen Flere faglærte i fødevareerhvervet. Projektet har til formål at understøtte interessen for at vælge og gennemføre en fødevareuddannelse.

Løsningen


Udviklingen af talentprogrammet Fremtidens Madtalenter for elever i udskolingen er identificeret som en mulig løftestang for at integrere fødevarer i læringen og samtidig gøre opmærksom på alle karrieremulighederne i branchen. Målet er at skabe nogle stærke ambassadører og innovatører indenfor fødevareerhvervet. Læs mere om pilotprojektet her [https://corolab.dk/wp/nyheder/fremtidens-madtalenter-findes-i-folkeskolen-og-efterspoergslen-er-stor/].

21 udvalgte 8. klasseelever deltog i et forløb over tre sammenhængende dage med besøg hos bl.a. ZBC – Zealand Business College, Erhvervsakademi Sjælland, food tech virksomheden Chr. Hansen og Herslev Bryghus. Talentprogrammet blev afsluttet med et arrangement, hvor forældre, lærere, andre interessenter og ikke mindst konditor Mette Blomsterberg samt Roskilde Kommunes Borgmester Joy Mogensen deltog for at hylde de fremtidige madtalenter. Roskilde Kommune vil forsøge at skalere initiativet.

Hvornår

2018

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

BC Catering
Chr. Hansen
Herslev Bryghus
Madkulturen
Roskilde Kommune
Roskilde Tiende klassecenter
Roskilde Universitet
Skt. Josefs Skole
ZBC
Zealand – Sjællands Erhvervsakadem

Udfordringen

Ansøgertallet til uddannelser inden for fødevareerhvervene er faldende, og der er mangel på faglært arbejdskraft. Flere aktører forsøger at imødekomme denne problematik med aktiviteter rettet mod børn og unge, men der er behov for en større fælles indsats og i højere grad at få virksomheder og folkeskolerne i spil, så engagement og motivation kan skabes hos eleverne fra en tidlig alder.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

FeedbackBox

FeedbackBox er en webapplikation, der revolutionerer måden, hvorpå feedback gives og modtages på uddannelsesinstitutionerne. FeedbackBox kan inkorporeres i eksisterende læringsplatforme og skaber nye målbare datapunkter for uddannelsessektoren.

Løsningen


FeedbackBox er en webapplikation hvor feedback gives og modtages på uddannelsesinstitutioner, med mulighed for inkorporering i eksisterende læringsplatforme, som skaber nye målbare datapunkter og perspektiver ift. learning analytics og business intelligence i uddannelsessektoren. Resultatet af projektet er en webapplikation, hvor feedback gives igennem en videofuktion eller skriftligt, hvilket åbner op for nye muligheder af feedback. Webapplikationen er klar til at blive skaleret til alle videninstitutioner nationalt og internationalt, hvor de involverede virksomheder bl.a. ser et stort potentiale i forhold til det tyske marked, som de nu indtræder på. ​

Hvornår

Januar 2020 – december 2021

Projektbevilling

740.562 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Louise Buron
Projektleder

Hvem

Kopernikus
Pathfindr
Roskilde Universitet
Professionshøjskolen Absalon
KEA

Udfordringen

Undersøgelser fra uddannelses- og forskningsministeriet viser, at feedback er det enkeltelement, som studerende er mindst tilfredse med, på trods af at det er en afgørende ingrediens i en succesfuld læring. Digitalisering og feedback er derfor et udviklingsmål i ministeriets udviklingskontrakter som tæller op imod 100.000 studerende. Projektet resulterer i digitalt feedback, og samtidig er det ambitionen at producere og formidle data, der gør en positiv forskel for den enkeltes læring og dermed sikrer højere kvalitet på uddannelserne. På baggrund af tests og forskningsresultaterne fra innovationssamarbejdet er værktøjet blevet redesignet og er nu på markedet som et plugin, der bruges af både danske og tyske systemudbydere.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Digitaliseret Fødevaremarked

Digitaliseret Fødevaremarked sætter fokus på at hjælpe små fødevareproducenter med at nå ud til forbrugerne. Gennem raahandel.dk optimeres vejen fra marked til kunder.

Løsningen


Digitaliseret Fødevaremarked er digitale salgsredskaber, som skal hjælpe små fødevareproducenter med at nå ud til forbrugerne. Projektet optimer fødevareproducenternes vej til markedet gennem en UX-baseret handelsform med høj fleksibilitet og individualitet, der tilbyder forhandling og dialog med potentielle kunder. Projektet blev afsluttet succesfuldt, og samarbejdet fandt bl.a. frem til en række fokuspunkter for konkrete løsningsforslag, som fremadrettet bidrager til en forbedring af de digitale handelsveje for Råhandel samt de små og mellemstore fødevareproducenter.

Hvornår

Marts 2020 – juni 2021

Projektbevilling

378.950 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

Råhandel
Kattinge Kraut
Økolyst
Pods of Beans
Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

Udfordringen

Små håndværksbaserede og lokale fødevarer er i høj kurs hos forbrugerne, men de mange små fødevareproducenter har svært ved at nå markedet og forbrugerne. Det betyder bl.a., at produkterne ikke bliver afsat og at der dermed opstår madspild, samtidig med at det har økonomiske konsekvenser for de fødevareproducenter, som ikke kan afsætte deres produkter.

Med de digitale salgsredskaber åbnes der for et nyt marked for fødevareproducenterne, som gør det nemmere at synliggøre de lokale produkter, som de tilbyder.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Digitalisering i bygge- og anlægsbranchen

Projektet sørger for at arbejdsgange bliver effektiviseret, spildtid bliver minimeret og risikoen for fejl minimeres i byggebranchen. Der gives yderligere en række anbefalinger til, hvordan branchen kan overkomme udfordringer med implementering af ny teknologi.

Løsningen


Digitalisering i bygge-og anlægsbranchen udviklede efteruddannelsestiltag, som kan effektivisere arbejdsgang, minimere spildtid og mindske risikoen for fejl i byggeprocesser. Projektet bygger på en undersøgelse, som giver indblik i, hvilke teknologier branchen allerede har taget i anvendelse og hvilke, de forventer, vinder indpas de kommende år.

Projektet fokuserede på at formulere en række anbefalinger til, hvordan virksomhederne i brancherne kan overvinde de udfordringer, som de oplever i forhold til implementering af ny teknologi. Efteruddannelsestiltag spillede en vigtig rolle i forhold til succesfuld implementering. Efteruddannelsesprogrammer blev udviklet gennem projektet og udbudt af bl.a. Roskilde Tekniske Skole.

Hvornår

Maj 2018 – juli 2019

Kontaktperson

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

Byggeriets Uddannelser
Roskilde Tekniske Skole
Videnscenter for håndværk
– bæredygtighed
klimarenovering og byggeri
HANSENBERG
Learnmark Horsens.

Udfordringen

Der er behov for at arbejdsgange bliver effektiviseret, spildtid bliver minimeret og risikoen for fejl minimeres i bygge- og anlægsbranchen. Brancherne oplever samtidig problemer med at implementere ny teknologi. Udfordringerne bliver gennem projektet afhjulpet ved hjælp af bl.a. efteruddannelsestiltag.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

BOCART SmartRace

Projektet udvikler digital, innovativ læringsplatform, der kombinerer gamification og undervisning på erhvervsuddannelser. BOCART SmartRace medvirker til at flere unge gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse.

Løsningen


BOCART SmartRace er en digital, innovativ læringsplatform, der kombinerer gamification og undervisning på erhvervsuddannelser. Kørslen med den fysiske off road gokart, BOCART, er tilknyttet digitalt undervisningsmateriale, der har mulighed for at certificere den praksisfaglige viden, så unge, der eksempelvis har det svært bogligt, kan tilegne sig ny viden og komme videre i uddannelsessystemet. På den måde vil BOCART SmartRace skabe, fastholde og udvikle motivationen hos de unge mennesker. Ambitionen er, at BOCART med SmartRace kan tilbyde institutioner en moderne, motiverende og læringsrig BOCART, så de kan hjælpe udsatte unge i retning af uddannelse.

Den første udgave af BOCART SmartRace gør det muligt for projektgruppen at tilbyde et produkt med ny, moderne, motiverende og målrettet undervisning til deres nuværende og nye kernekunder, som med SmartRace vil kunne gøre det mere attraktivt for deres kunder (sagsbehandlere i kommuner og kommende elever) at vælge lige netop deres bosted, efterskole, ungdomsskole, grundskole etc. Produktet medvirker til: 1) at flere unge blandt vores kunders brugere optages på og gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse, 2) at flere skoleelever bliver inspireret til at studere, 3) at en naturfaglig retning og STEM-fag vælges som karriere og 4) at underviserne vil kunne sikre en stabil og dokumenteret faglighed i undervisningen, opdateret viden, struktur og didaktik.

Hvornår

November 2020 – maj 2022

Projektbevilling

611.090 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontakt person

Christina Melgaard
Projektleder

Hvem

BOCART ApS
Projektronik
Design Analyst
Professionshøjskolen Absalon
Stege Skole
EUC Sjælland
OCN Danmark.

Udfordringen

Ifølge Erhvervsstyrelsen er antallet af unge med særlige udfordringer og ingen tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked steget med 12.000 personer fra 2008 til 2016. Tal fra Undervisningsministeriet (2015) viser, at 6% af de 15-29-årige, svarende til 69.810 personer, ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse.  Med en løsning på de teknologiske udfordringer vil projektgruppen stå med et unikt koncept, der ikke findes på markedet noget sted i verden.

BOCART SmartRace bidrager til Undervisningsministeriets målsætning om, at flere unge skal optages på og gennemføre en erhvervsuddannelse. Konkret for grundskoler vil BOCART SmartRace kunne bidrage til at indfri Undervisningsministeriets nye krav fra 2017 for praksisfaglig læring og muligheden for at kombinere dem med grundskolens øvrige fag. BOCART SmartRace vil derfor være et særdeles attraktivt valg, som kan fastholde gamle kunder og tiltrække nye.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

YOLI

YOLI er en digital platform, der kombinerer læring og leg samt understøtter børns deltagelse i legende børnefællesskaber.

Løsningen


YOLI er en digital platform, som kombinerer læring og leg igennem spilkoncepter der kombinerer det traditionelle brætspil med digitale elementer. I samarbejde med pædagoger og forskere udvikles 12 nye spil, der nemt integreres som en vedvarende, sjov og udviklende aktivitet i den pædagogiske hverdag. Løsningen vil bl.a. hjælpe pædagoger med at inkludere det enkelte barn i de legende børnefællesskaber, hvor kompetencer udvikles og barnets færdigheder indenfor bl.a. kommunikation, sprog og sociale dynamikker styrkes, som alle er vigtige forudsætninger for en god skolestart.

Hvornår

April 2021 – maj 2022

Projektbevilling

220.020 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Louise Buron
Projektleder

Hvem

YOLI Productions
Falklund Design
Professionshøjskolen Absalon
Roskilde Universitet

Udfordringen

Hvert femte barn har sproglige udfordringer og mange børn i 0. klasse har et sprog som svarer til en 3-årig. Denne udfordring vil YOLI bidrage med at løse med digitale nyudviklede læringsspil til børneinstitutioner. Typisk foregår indlæring i danske institutioner via øjne og ører, men mere end halvdelen af danske børnehavebørn lærer bedst gennem bevægelse eller ved at arbejde med hænderne. YOLI spillene tilpasses efter behov, så de favoriserer en eller flere af de fire forskellige former for indlæringstyper, ligesom spillede også er forbundet til social læring. Dertil hjælper løsningen pædagoger med at inkludere det enkelte barn i børnefællesskaber jf. sociale dynamikker og kobler sig til Børne- og Undervisningsministeriets 6 læreplanstemaer (emu.dk/dagtilbud) og formålsparagraffen om at ”legen er grundlæggende” i dagtilbud.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Prepping Robot

Vidste du, at fødevarebranchen mangler kokke og køkkenmedarbejdere? Det problem forsøger projektet at afhjælpe ved at udvikle en skærerobot, som kan aflaste køkkener med opskæring af blandt andet grøntsager.

Løsningen


Prepping Robot er en skærerobot til behandling af grøntsager. Robotten skal aflaste køkkenmedarbejdere og gøre det muligt for medarbejderen at fokusere på mere værdiskabende opgaver i køkkenet. Robotten skal både kunne vælge grøntsager, bearbejde dem og anrette dem på en tallerken, således at den kan stå som en selvstændig enhed i produktionskøkkener, kantiner og eksempelvis lufthavne, så man kan få en nylavet salat på farten.​

Målet er, at robotten skal kunne skære grøntsager, som en uddannet kok inkl. kvalitetssikring af grøntsagerne ved hjælp af kamerateknologi. Robotten skal kunne varetage en kapacitet på 1000 kg. grøntsager pr. uge ved 8 timers drift og skal hertil køre fuldstændig autonomt, således at robotten kan fuldføre skærearbejdet om natten.

Hvornår

Februar 2020 – august 2022

Projektbevilling

715.000 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Christina Melgaard
Projektleder

Hvem

Gastroform
Hertech
DTU
Simple Feast

Udfordringen

Som kok eller køkkenmedarbejder arbejder man lange vagter i nedslidende kropsstillinger fx. bøjet indover et komfur eller ved klargøring af grøntsager, som skal vaskes og skæres. En ny undersøgelse blandt 265 af den britiske fagforening Unites medlemmer i London, viser at kokkes lange arbejdsdage påvirker helbred. 44% af de adspurgte kokke, fortalte at de arbejder mellem 48 og 60 timer om ugen, og 14% af de adspurgte arbejder over 60 timer om ugen.

Med Prepping Robot nedsættes kokke og køkkenmedarbejderes arbejdstid, da de fysiskkrævende og lange opgaver med grøntsagsopskæring varetages af Prepping Robot. Robotten er dermed med til at skåne kokkenes og køkkenmedarbejdernes fysiske og mentale helbred, så sygdomsprocenten sænkes. Dermed bidrager løsningen til lønsomhed og et bedre arbejdsmiljø.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Roskilde Maduge – Sensorisk Værksted

Konceptet er med til at styrke Roskildes mad- og fødevarescene med nye madoplevelser. Der kunne bl.a. smages på hotdogs toppet med insekter og retter laver med kemi.

Løsningen


Roskilde Maduge – sensorisk værksted blev afholdt med hjælp fra elever fra ZBC og studerende fra Zealand. Der blev serveret sensoriske madoplevelser hos Grundsmag, hvor man bl.a. kunne smage på hotdogs toppet med insekter.

Eventet blev afholdt som en del af Roskilde Maduge og afprøvede nye koncepter, som fremadrettet kan implementeres i forbindelse med madugen. Der blev udviklet et helt nyt koncept – sensoriske værksteder og madoplevelser – som blev gennemført af Gourmetslagterelever fra ZBC og Ernærings- og Fødevareteknologistuderende fra Zealand. På dagen blev Roskildes borgere budt indenfor i Byens Hus, og der blev eksperimenteret med både velkendte og nye smagsoplevelser.

Hvornår

April 2019 – oktober 2019

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

Byens hus Roskilde
Madkulturen
VisitRoskilde
ZBC
Zealand – Sjællands Erhvervsakademi m.fl.

Udfordringen

ZBC og Zealand ønskede at synliggøre de kompetencer, man tilegner sig med en erhvervsrettet fødevareuddannelse og de mange muligheder, det åbner op for. Samtidig styrkes Roskildes mad- og fødevarescene med samlede madoplevelser.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering
X